10-8-2018 Πρακτικά Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου

Εκτακτη Ατυπη Συνάντηση μεταξύ μελών και φίλων του Δ.Σ. του Συνδέσμου, στο γραφείο του Π.Κ. Σέρβου.

Παρόντες ήταν:
Πρόεδρος: Ιωάννης Κ. Μπόρας
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ν. Βέργος
Γραμματέας: Ελένη Κ. Μπόρα
Μέλος: Γεώργιος Θ. Τρουπής
Μέλος: Κωνσταντίνος Γ. Τερζής
Μέλος: Κώστας Δάρας
Φιλική συμμετοχή: Ι. Παναγόπουλος

Για λόγους πρακτικούς, λόγω του ότι η συνάντηση έγινε στο χωριό, δεν έγινε ενημέρωση όλων των μελών του Δ.Σ. εκτός Σέρβου.
Τη συνάντηση ζήτησαν το προηγούμενο βράδυ ο πρόεδρος Ι. Κ. Μπόρας και ο Κ. Δάρας, για να ενημερωθούν πιο αναλυτικά από τον εξουσιοδοτημένο από το Δ.Σ., αντιπρόεδρο, κ. Ιωάννη Ν. Βέργο:
1. όσον αφορά στη διαδικασία υπογραφής της απόφασης (υπ. αριθμόν 42004/2014), της 28ης -2-2014, όπου με την απόφαση αυτή, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, εγκρίθηκε η Δωρεάν Παραχώρηση Χρήσης του δημοτικού ακινήτου Πολιτιστικού Κέντρου (Αποθήκη) που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα, στον Σϋνδεσμο Απανταχού Σερβαίων, για 99 έτη συνολικά, από το έτος 2007, που παραχωρήθηκε αρχικά, με απόφαση του Δήμου Ηραίας (αρ. 67/2007).

2. όσον αφορά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας και την τελική απόφαση από τον νυν δήμαρχο κ. Ι. Γιαννόπουλο.

Ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κ. Ιωάννης Ν. Βέργος, ο οποίος με απόφαση του Δ.Σ. έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Σύνδεσμο Σερβαίων να ολοκληρώσει τη διαδικασία της τελική υπογραφής είπε:
«Ιστορικά αξίζει να σημειωθεί ότι μετά από τακτικές και συντονισμένες επαφές που είχα με τον δήμαρχο Γορτυνίας, κ. Ι. Γιαννόπουλο, και σε πλήρη συντονισμό και σύμπνοια με το Δ.Σ., ο δήμαρχος με ενημέρωσε ότι έχει προχωρήσει η διαδικασία και απομένουν δύο θέματα:
α) Νομιμοποίηση Αυθαιρέτου στο Κιόσκι και Διευθέτηση Πολεοδομικού Περιεχομένου.
β) Τελική συνάντηση για ανάθεση στη Συμβολαιογράφο για την υπογραφή της ολοκλήρωσης της Παραχώρησης, όπως προβλέπεται από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της (απόφ. 28 -2-2014).
Στην απόφαση 2014 υπήρχε λάθος και ως προς την ονομασία. Υπήρχε η ονομασία Αίθουσα Αποθήκη...
Στο τέλος, στην τελική υπογραφή από τον Συμβολαιογράφο, πρέπει να σημειωθεί ότι Αίθουσα Αποθήκη και Πολιτιστικό Κέντρο είναι ένα και το αυτό».

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των παρευρισκομένων πατριωτών, αναφέροντας ο καθένας, σύμφωνα με τη γνώμη, του τα συν και τα μείον, όσον αφορά στη χρησιμότητα ή μη της προσπάθειας από τον Σύνδεσμο να αποκτήσει τη "Δωρεάν Παραχώρηση Χρήσης του δημοτικού ακινήτου Πολιτιστικού Κέντρου (Αποθήκη) που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα, για 99 έτη συνολικά".

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Η Γραμματέας του Συνδέσμου,
Ελένη Κ. Μπόρα

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το Δημοτικό Σχολείο άρχισε να χτίζεται τον Αύγουστο του 1936. Επειδή τότε δεν πήγαινε αυτοκίνητο στου Σέρβου, τα τσιμέντα τα κουβάλησαν με μουλάρια από τα Λαγκάδια. Τις σιδερόβεργες όμως για την πλάκα, λόγω του μήκους τους και της φύσης του μονοπατιού δεν μπορούσαν να τις φορτώσουν στα ζώα και γι' αυτό τις κουβάλησαν οι Σερβαίοι στον ώμο από τα Λαγκάδια. Οι εργασίες σταμάτησαν λόγω του πολέμου και συνεχίστηκαν μετά το 1949. Οι αίθουσες του σχολείου άνοιξαν για τους μαθητές το 1954.