Εκτακτη Ατυπη Συνάντηση μεταξύ μελών και φίλων του Δ.Σ. του Συνδέσμου, στο γραφείο του Π.Κ. Σέρβου.

Παρόντες ήταν:
Πρόεδρος: Ιωάννης Κ. Μπόρας
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ν. Βέργος
Γραμματέας: Ελένη Κ. Μπόρα
Μέλος: Γεώργιος Θ. Τρουπής
Μέλος: Κωνσταντίνος Γ. Τερζής
Μέλος: Κώστας Δάρας
Φιλική συμμετοχή: Ι. Παναγόπουλος

Για λόγους πρακτικούς, λόγω του ότι η συνάντηση έγινε στο χωριό, δεν έγινε ενημέρωση όλων των μελών του Δ.Σ. εκτός Σέρβου.
Τη συνάντηση ζήτησαν το προηγούμενο βράδυ ο πρόεδρος Ι. Κ. Μπόρας και ο Κ. Δάρας, για να ενημερωθούν πιο αναλυτικά από τον εξουσιοδοτημένο από το Δ.Σ., αντιπρόεδρο, κ. Ιωάννη Ν. Βέργο:
1. όσον αφορά στη διαδικασία υπογραφής της απόφασης (υπ. αριθμόν 42004/2014), της 28ης -2-2014, όπου με την απόφαση αυτή, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, εγκρίθηκε η Δωρεάν Παραχώρηση Χρήσης του δημοτικού ακινήτου Πολιτιστικού Κέντρου (Αποθήκη) που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα, στον Σϋνδεσμο Απανταχού Σερβαίων, για 99 έτη συνολικά, από το έτος 2007, που παραχωρήθηκε αρχικά, με απόφαση του Δήμου Ηραίας (αρ. 67/2007).

2. όσον αφορά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας και την τελική απόφαση από τον νυν δήμαρχο κ. Ι. Γιαννόπουλο.

Ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κ. Ιωάννης Ν. Βέργος, ο οποίος με απόφαση του Δ.Σ. έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Σύνδεσμο Σερβαίων να ολοκληρώσει τη διαδικασία της τελική υπογραφής είπε:
«Ιστορικά αξίζει να σημειωθεί ότι μετά από τακτικές και συντονισμένες επαφές που είχα με τον δήμαρχο Γορτυνίας, κ. Ι. Γιαννόπουλο, και σε πλήρη συντονισμό και σύμπνοια με το Δ.Σ., ο δήμαρχος με ενημέρωσε ότι έχει προχωρήσει η διαδικασία και απομένουν δύο θέματα:
α) Νομιμοποίηση Αυθαιρέτου στο Κιόσκι και Διευθέτηση Πολεοδομικού Περιεχομένου.
β) Τελική συνάντηση για ανάθεση στη Συμβολαιογράφο για την υπογραφή της ολοκλήρωσης της Παραχώρησης, όπως προβλέπεται από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της (απόφ. 28 -2-2014).
Στην απόφαση 2014 υπήρχε λάθος και ως προς την ονομασία. Υπήρχε η ονομασία Αίθουσα Αποθήκη...
Στο τέλος, στην τελική υπογραφή από τον Συμβολαιογράφο, πρέπει να σημειωθεί ότι Αίθουσα Αποθήκη και Πολιτιστικό Κέντρο είναι ένα και το αυτό».

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των παρευρισκομένων πατριωτών, αναφέροντας ο καθένας, σύμφωνα με τη γνώμη, του τα συν και τα μείον, όσον αφορά στη χρησιμότητα ή μη της προσπάθειας από τον Σύνδεσμο να αποκτήσει τη "Δωρεάν Παραχώρηση Χρήσης του δημοτικού ακινήτου Πολιτιστικού Κέντρου (Αποθήκη) που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα, για 99 έτη συνολικά".

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Η Γραμματέας του Συνδέσμου,
Ελένη Κ. Μπόρα

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τον Φεβρουάριο 1956 έριξε τόσο χιόνι που έκλεισε ο δρόμος και το χωριό αποκλείσθηκε από το υπόλοιπο κόσμο για εβδομάδες. Οι «σάκκινες» με το αλεύρι στα μαγαζιά τελείωσαν και ο κόσμος άρχισε να μην έχει ψωμί. Ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργης Δάρας (Γιώκο-Ντάρας) τηλεφώνησε στο Νομάρχη και του είπε «πεθαίνουμε απαξάπαντες. Ανάγκη να μας στείλετε κατεπειγόντως άλευρα. Μη βραδύνετε». Η νομαρχία ανταποκρίθηκε και την άλλη ημέρα ήρθε ένα ντακότα και έριξε αλεύρι και σιτάρι στα χωράφια, στην απάνω μεριά του χωριού, από τη Ζευγολατίτσα μέχρι το σπίτι του Γιωργιού.