Το νέο ΔΣ του Συνδέσμου Σερβαίων, 14.8.2018

Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Σερβαίων, της 14ης -8-2018, που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό κέντρο του χωριού μας, αποφάσισε ομόφωνα και ανέθεσε την εντολή στους παρακάτω πατριώτες για συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

Έτσι, τα νέα μέλη συνήλθαν και συγκρότησαν το νέο Δ.Σ., που αποτελείται από:

Τακτικά Μέλη:
Ιωάννης Κ. Μπόρας, Πρόεδρος
Ιωάννης Ν. Βέργος, Αντιπρόεδρος
Ελένη Κ. Μπόρα, Γραμματέας
Ιωάννης Στ. Βέργος, Ταμίας
Γεώργιος Θ. Τρουπής
Θεόδωρος Γ. Τρουπής
Παύλος Ευστ. Δάρας
Κωνσταντίνος Γ. Τερζής
Αναστάσιος Ν. Παπαθωμόπουλος

Αναπληρωματικά μέλη:
Κωνσταντίνος Ν. Σχίζας
Γεώργιος Δημ. Βέργος
Παναγιώτης Κων. Παγκράτης
Νίκος Γεωργ. Παγκράτης
Νίκος Γεωργ. Λιατσόπουλος
Χρίστος Ι. Μαραγκός

Εξελεκτική επιτροπή:
τακτικά μέλη:
Χρήστος Ι. Αναστασόπουλος
αναπληρωματικό μέλος: 
Διαμάντω Κ. Μπόρα

.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Η Γραμματέας του Συνδέσμου,
Ελένη Κ. Μπόρα


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )