Το νέο ΔΣ του Συνδέσμου Σερβαίων, 14.8.2018

Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Σερβαίων, της 14ης -8-2018, που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό κέντρο του χωριού μας, αποφάσισε ομόφωνα και ανέθεσε την εντολή στους παρακάτω πατριώτες για συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

Έτσι, τα νέα μέλη συνήλθαν και συγκρότησαν το νέο Δ.Σ., που αποτελείται από:

Τακτικά Μέλη:
Ιωάννης Κ. Μπόρας, Πρόεδρος
Ιωάννης Ν. Βέργος, Αντιπρόεδρος
Ελένη Κ. Μπόρα, Γραμματέας
Ιωάννης Στ. Βέργος, Ταμίας
Γεώργιος Θ. Τρουπής
Θεόδωρος Γ. Τρουπής
Παύλος Ευστ. Δάρας
Κωνσταντίνος Γ. Τερζής
Αναστάσιος Ν. Παπαθωμόπουλος

Αναπληρωματικά μέλη:
Κωνσταντίνος Ν. Σχίζας
Γεώργιος Δημ. Βέργος
Παναγιώτης Κων. Παγκράτης
Νίκος Γεωργ. Παγκράτης
Νίκος Γεωργ. Λιατσόπουλος
Χρίστος Ι. Μαραγκός

Εξελεκτική επιτροπή:
τακτικά μέλη:
Χρήστος Ι. Αναστασόπουλος
αναπληρωματικό μέλος: 
Διαμάντω Κ. Μπόρα

.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Η Γραμματέας του Συνδέσμου,
Ελένη Κ. Μπόρα


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τον Φεβρουάριο 1956 έριξε τόσο χιόνι που έκλεισε ο δρόμος και το χωριό αποκλείσθηκε από το υπόλοιπο κόσμο για εβδομάδες. Οι «σάκκινες» με το αλεύρι στα μαγαζιά τελείωσαν και ο κόσμος άρχισε να μην έχει ψωμί. Ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργης Δάρας (Γιώκο-Ντάρας) τηλεφώνησε στο Νομάρχη και του είπε «πεθαίνουμε απαξάπαντες. Ανάγκη να μας στείλετε κατεπειγόντως άλευρα. Μη βραδύνετε». Η νομαρχία ανταποκρίθηκε και την άλλη ημέρα ήρθε ένα ντακότα και έριξε αλεύρι και σιτάρι στα χωράφια, στην απάνω μεριά του χωριού, από τη Ζευγολατίτσα μέχρι το σπίτι του Γιωργιού.