Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Σερβαίων, της 14ης -8-2018, που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού μας, αποφάσισε ομόφωνα και ανέθεσε την εντολή στους παρακάτω πατριώτες για συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

Έτσι, τα νέα μέλη συνήλθαν και συγκρότησαν το νέο Δ.Σ., που αποτελείται από:

Τακτικά Μέλη:
Πρόεδρος: Ιωάννης Κ. Μπόρας
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ν. Βέργος

Γραμματέας: Ελένη Κ. Μπόρα
Ταμίας: Ιωάννης Στ. Βέργος
Γεώργιος Θ. Τρουπής
Θεόδωρος Γ. Τρουπής
Παύλος Ευστ. Δάρας
Κωνσταντίνος Γ. Τερζής
Αναστάσιος Ν. Παπαθωμόπουλος

Αναπληρωματικά μέλη:
Κωνσταντίνος Ν. Σχίζας
Γεώργιος Δημ. Βέργος
Παναγιώτης Κων. Παγκράτης
Νίκος Γεωργ. Παγκράτης
Νίκος Γεωργ. Λιατσόπουλος
Χρίστος Ι. Μαραγκός

Εξελεκτική επιτροπή:
τακτικά μέλη:
Χρήστος Ι. Αναστασόπουλος
Ασημίνα Α. Δημοπούλου
Διαμάντω Κ. Μπόρα

.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Η Γραμματέας του Συνδέσμου,
Ελένη Κ. Μπόρα


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.