Στις 24-10-2019, το Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων Αρκαδίας συνήλθε εις τακτική συνεδρίαση.

Παρόντες ήταν:

Πρόεδρος του προηγούμενου Δ.Σ.: Ιωάννης Κ. Μπόρας
Ταμίας του προηγούμενου Δ.Σ.: Ιωάννης Στ. Βέργος

Γραμματέας του προηγούμενου και νυν Δ.Σ.: Μπόρα Ελένη του Κων/νου
Πρόεδρος:
Κωνσταντόπουλος Νεκτάριος του Νικηφόρου
Αντιπρόεδρος: Σχίζας Κωνσταντίνος του Στυλιανού
Ταμίας: Παγκράτης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
Τα Μέλη
(Αν. Ταμίας) Γεωργακόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη
Δάρας Παύλος του Ευσταθίου (επικοινωνία μέσω
viber- Βερολίνο)
Τσίκος Γρηγόρης του Ιωάννη

Διαπιστώθηκε η κατά τον κανονισμό απαραίτητη απαρτία.
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις:
Η θητεία του νέου Δ.Σ. θα διαρκέσει έως την 6η-11-2021.

Θέμα 1ον
Ο πρώην πρόεδρος του  Δ.Σ., κ. Ι. Κ. Μπόρας, ενημέρωσε τα μέλη του νέου Δ.Σ. σχετικά με τις διαδικασίες για τη νόμιμη αλλαγή διοίκησης του Συνδέσμου, όπου
 απαιτούνται τα ακόλουθα: 

1. Αναγγελία προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (1η Αθ., Αναξαγόρα 6-8) περί αλλαγής Διοίκησης του Συνδέσμου.
α) Απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης του Δ.Σ. της 6ης -10-2019, και της απόφασης που αφορά στη συγκρότηση του νέου Δ.Σ.
β) Στοιχεία των τέως και νυν προέδρου του Δ.Σ.

2. Αίτηση στη γραμμ. του Πρωτοδικείου Αθ. (Σχ. Ευελπίδων, 2ο κτ., 1ος όρ.), μετά την 6η-11- 2019,  περί μη προσβολής με αγωγή του κύρους των αρχαιρεσιών της 6ης -10- 2019.

3. Θα προσκομιστούν στις Τρ. Πειραιώς και Αλφα, φωτοτυπίες:
α) του ως άνω πιστοποιητικού, από τη γραμμ. (πινάκια τακτ. διαδικασίας),
β) της απόφασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου που ανέθεσε καθήκοντα σε Πρ., Γραμμ., Αντιπρ. και Ταμία, οι οποίοι σε δυάδες εκπροσωπούν στις Τράπ. το Σύνδεσμο (άρθρο 21).

Στις Τρ. αυτές πρέπει θα προσκομιστούν από τα ανωτέρω μέλη του Δ.Σ. φωτοτυπίες:
1) ταυτότητας 2) εκκαθαριστικού σημειώματος 3) ΔΕΚΟ.

Τα καταστήματα που τηρούνται οι λογαριασμοί είναι:
α) Τρ. Πειραιώς, πρώην ΑΤΕ, Κερκύρας 51,
β) Τρ. Αλφα, Ιερά Οδός – Αιγάλεω (έναντι ΟΤΕ).
Η Πειραιώς εξυπηρετεί και σε άλλα καταστήματά της.

Θέμα 2ον
Εκκρεμότητες: Έχει γίνει εξόφληση όλων των προηγούμενων λογαριασμών, και για την έκδοση της εφημερίδας (Γκαντήραγας, οδός Γερανίου -->Φίλιππας --> Ταχυδρόμος). Ακολουθούν Λογαριασμοί: ΕΝΦΙΑ, ΔΕΗ, Κοινόχρηστα (εξόφλ. στον 6ο όρ. του κτιρίου).

Θέμα 3ον
Όσον αφορά στη μεταβίβαση της χρήσης του Π. Κ. Σέρβου για 99 χρόνια, η σύμβαση χρησιδανείου ισχύει μέχρι το 2027. Πρόσφατα, έχουν νομιμοποιηθεί οι υφιστάμενες πολεοδομικές παραβάσεις.

Θέμα 4ον
Έγινε παράδοση του ταμείου του Συνδέσμου από τον ταμία του πρώην Δ.Σ., κ. Ιωάννη Στ. Βέργο, στον Ταμία του νέου Δ.Σ., Παναγιώτη Κ. Παγκράτη, και υπογράφηκαν τα βιβλία Εσόδων- Εξόδων.
Η Φορολογική Δήλωση του Συνδέσμου γίνεται από τον Λογιστή, κ. Σεφερλή (Οδός Αγ. Κηρίκου 11, Ανθούπολη), ο οποίος κατάγεται από το χωριό Κοκκορά, και τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την έως τώρα βοήθειά του, όσον αφορά στη διευθέτηση των φορολογικών θεμάτων του Συνδέσμου.

Θέμα 5ον
Τέθηκε το θέμα της διοργάνωσης Χοροεσπερίδας του Συνδέσμου.

Τέλος συνεδρίασης.

Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου,
η Γραμματέας,
Ελένη Κ. Μπόρα


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.