Εκλογή προεδρείου του Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων Αρκαδίας "Η Κοίμηση της Θεοτόκου"

Ύστερα από ομόφωνη απόφαση εκλέχτηκε το νέο Δ.Σ.

Πρόεδρος: Κωνσταντόπουλος Νεκτάριος του Νικηφόρου
Αντιπρόεδρος: Σχίζας Κωνσταντίνος του Στυλιανού
Γραμματέας: Μπόρα Ελένη του Κωνσταντίνου
Ταμίας: Παγκράτης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
Μέλη
(Αν. Γραμματέας) Μπόρα Νάσια του Βασιλείου
(Αν. Ταμίας) Γεωργακόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη
Δάρας Παύλος του Ευσταθίου
Τσίκος Γρηγόρης του Ιωάννη
Λιατσόπουλος Νικόλας του Γεωργίου
Αναπληρωματικά μέλη
Μαραγκός Χρήστος του Ιωάννη
Βέργος Ιωάννης του Σταύρου
Εξελεγκτική Επιτροπή
Δημοπούλου Ασημίνα του Αθανασίου
Κωνσταντόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου
Σχίζας Αθανάσιος του Παναγιώτη


Την 8η Οκτωβρίου 2019, το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων Αρκαδίας "Η Κοίμηση της Θεοτόκου", συνήλθε υπό ανανεωμένη σύνθεση και για την πρώτη του συνεδρίαση. Παρόντα ήταν τα  κάτωθι μέλη:

Σχίζας Κωνσταντίνος του Στυλιανού
Κωνσταντόπουλος Νεκτάριος του Νικηφόρου
Μπόρα Ελένη του Κωνσταντίνου
Δάρας Παύλος του Ευσταθίου
Μπόρα Αθανασία (Νάσια) του Βασιλείου
Παγκράτης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
Γεωργακόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη
Τσίκος Γρηγόρης του Ιωάννη

Διαπιστώθηκε η κατά τον κανονισμό απαραίτητη απαρτία.

Συζητήθηκαν τα εξής θέματα και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις:

1) Ενημέρωση των νεοεκλεγμένων μελών του Δ.Σ.

Η Ελένη Κ. Μπόρα και Παύλος Ευστ. Δάρας, οι οποίοι ήταν μέλη και του προηγούμενου Δ.Σ., ενημέρωσαν τα νεοεκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. όσον αφορά στη λειτουργία του Δ.Σ., τα έξοδα του γραφείου, της έκδοσης της εφημερίδας και της συντήρησης της ιστοσελίδας, και τα έσοδα του Συνδέσμου από εισφορές των πατριωτών.
Τονίστηκε η ανάγκη από όλα τα μέλη να προβεί το νέο Δ.Σ. σε δράσεις ώστε να αυξηθούν τα έσοδα, να γίνουν εκδηλώσεις για τους πατριώτες και να εξοπλιστεί το Πνευματικό Κέντρο Σέρβου με πράγματα που θα βοηθήσουν στην ψυχαγωγία των νέων κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών τους στου Σέρβου, π.χ. τραπέζι πινκ-πονκ, κλπ.
Τα μέλη αντάλλαξαν απόψεις και κρίσεις ώστε να γνωριστούν όλοι μεταξύ τους, πριν προβούν στην ανάδειξη νέου προεδρείου του Δ.Σ.

2) Facebook του Συνδέσμου

Η Ελένη Κ. Μπόρα, γραμματέας του προηγούμενου Δ.Σ. αναφέρθηκε στη νεοσύστατη ομάδα στο FacebookΣύλλογος Σερβαίων, και μετέφερε την πρόταση του παλαιού Δ.Σ. για μετονομασία της ομάδας αυτής σε Σύνδεσμος Σερβαίων Αρκαδίας, και την ένταξή της στον Σύνδεσμο, ως επίσημο όργανο του Συνδέσμου, όπως η εφημερίδα και η ιστοσελίδα, με σκοπό τη διεύρυνση της επικοινωνίας μεταξύ των πατριωτών, και τη νόμιμη εκπροσώπησή του. 
Η πρόταση αυτή έγινε ομόφωνα αποδεκτή, από τον ιδρυτή αυτής της ομάδαςFacebook, Κώστα Στ. Σχίζα, και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

Έγινε υπόμνηση σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. ότι το Facebook του Συνδέσμου θα λειτουργεί σύμφωνα με τους ηθικούς κανόνες και δεν θα επιτρέπονται τα "απρεπή και υβριστικά" σχόλια. Σε κάθε παρεκτροπή από τους ηθικούς νόμους, το άρθρο θα διαγράφεται άμεσα.
Το Facebook θα παρακολουθείται καθημερινώς από την ομάδα διαχείρισης.
Για κάθε πρόβλημα θα ενημερώνεται άμεσα το Δ.Σ. και θα αποφασίζει σχετικά.

Ορίστηκε για το Facebook:
Επιτροπή Διαχείρισης
Πρόεδρος- Αρχιδιαχειριστής: 
Κώστας Στ. ΣΧίζας
Διαχειριστές: Παύλος Ευστ. Δάρας
                        Γρηγόρης Ι. Τσίκος

3) Εφημερίδα Αρτοζήνος

Τα μέλη του Δ.Σ. ενημερώθηκαν από την Ελένη Μπόρα σχετικά με την έκδοση της Εφημερίδας Αρτοζήνος, την αρθρογράφηση, τη δημοσίευση των άρθρων και τους βασικούς περιορισμούς όπως τη μη δημοσίευση άρθρων υβριστικού και κομματικού περιεχομένου, τη διαδικασία έκδοσης, το κόστος, τους παραλήπτες, κλπ.

Το νέο Δ.Σ. αποφάσισε να συνεχιστεί η έκδοση του ιστορικού Αρτοζήνου, που είναι ένας ιστορικός σημαντικός ενωτικός σύνδεσμος μεταξύ των πατριωτών.

Ορίστηκαν για την εφημερίδα:
Υπεύθυνος Έκδοσης: ο Πρόεδρος του Δ.Σ., 
Νεκτάριος Νικ. Κωνσταντόπουλος
Υπεύθυνος Σύνταξης - Επιμέλεια:
 η γραμματέας του Δ.Σ., Ελένη Κ. Μπόρα
Συντακτική επιτροπή:
 Γεώργιος Ι. Γεωργακόπουλος
                                      Νεκτάριος Νικ. Κωνσταντόπουλος
                                      Ελένη Κ. Μπόρα
Ομάδα εργασίας: 
Όλα τα μέλη του Δ.Σ., τα μέλη του προηγούμενου Δ.Σ.
Οσοι εκ των πατριωτών μας και φίλων της εφημερίδας επιθυμούν να αρθρογραφούν είναι ευπρόσδεκτοι.

4) Ιστοσελίδα servou.gr 

Η Ελένη Μπόρα και ο Παύλος Δάρας αναφέρθηκαν στην ιστορία της ιστοσελίδας servou.grκαι ενημέρωσαν τα νέα μέλη του νέου Δ.Σ. για τη λειτουργία της ιστοσελίδας σύμφωνα με τον Κανονισμό της, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στο site servou.gr  Κλικ Εδώ 1.12.2010 Κανονισμός ιστοσελίδας

Υπάρχει η Επιτροπή Διαχείρισης και οι Διαχειριστές - Administratorsοι οποίοι έχουν δικαιοδοσία Editor ή Super User, ανάλογα με την εκπαίδευσή τους. Οι Editors δεν έχουν τη δυνατότητα να αναρτούν άρθρα και να μπαίνουν στην πλατφόρμα του Administrator ή στο Cpanel, όπως μπορούν να κάνουν οι Super Users.

Στο προηγούμενο Δ.Σ., ο Θ. Γ. Τρουπής (Super User - μέλος του Δ.Σ.), ο Χρ. Ι. Μαραγκός (Super User - αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ.) είχαν ασχοληθεί με την εκπαίδευση των νέων Διαχειριστών μελών του Δ.Σ., της Ε. Κ. Μπόρα, του Π. Ε. Δάρα και Ι. Στ. Βέργου, ώστε να αναβαθμιστούν από απλοί Editors σε Super Users.

Η Ελένη Μπόρα ανέλαβε να γνωστοποιήσει την πρόταση στα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης ιστοσελίδας του προηγούμενου Δ.Σ. (αλλά και σε ακόμη παλαιότερους Διαχειριστές, Μαρίνο Ρουσιά, Μαρίνα Μαραγκού, κλπ.όποιοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαχείριση της ιστοσελίδας. 

Η αρμοδιότητα των Διαχειριστών της ΕΔ του προηγούμενου Δ.Σ. θα είναι συμβουλευτική, όχι εγκριτική για την ανάρτηση άρθρων. Θα διατηρούν την αρμοδιότητά τους ως Super Users, και θα βοηθούν στην εκπαίδευση των νέων Διαχειριστών.

Η πρόταση έγινε γνωστή στα μέλη της προηγούμενης ΕΔ, Χρ. Ι. Μαραγκό, Θ. Γ. Τρουπή, Ι. Στ. Βέργο και έγινε αποδεκτή από όλους.

Άρθρα είναι ευπρόσδεκτα για την ιστοσελίδα από όλους τους πατριώτες και φίλους της ιστοσελίδας.

Ορίστηκε 3μελής Επιτροπή Διαχείρισης της Ιστοσελίδας, (μέλη του Δ.Σ.), σύμφωνα με το Καταστατικό της ιστοσελίδας, η οποία θα αποφασίζει για την έγκριση των προτεινόμενων άρθρων.
Επίσης, ορίστηκε Ομάδα Εργασίας άμεσα συνδεόμενη με την Επιτροπή Διαχείρισης για να τροφοδοτείται η ιστοσελίδα με άρθρα και να γίνεται η εκπαίδευση των νέων μελών.

Ορίστηκε για την ιστοσελίδα:
Επιτροπή Διαχείρισης:

Πρόεδρος και Διαχειριστής: 
Ελένη Κ. Μπόρα     
Διαχειριστές: Παύλος Ε. Δάρας
                        Νεκτάριος Ν. Κωνσταντόπουλος
Ομάδα εργασίας:
α. Τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., οι οποίοι θα εκπαιδευτούν για να γίνουν Εditors.
β. Τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του προηγούμενου Δ.Σ. οι οποίοι θα παραμείνουν Super Users.

    Χρ. Ι. Μαραγκός
    Ι. Στ. Βέργος

    Θ. Γ. Τρουπής

Όσον αφορά στην ανάρτηση άρθρων, υπάρχουν ελάχιστοι αλλά αναγκαίοι περιορισμοί, όπως π.χ. η μη ανάρτηση άρθρων υβριστικού, πολιτικού ή διαφημιστικού περιεχομένου (το τελευταίο διότι υπάρχει περιορισμός από την εταιρεία συντήρησης της ιστοσελίδας).

Αποφασίστηκε, ομόφωνα, η λειτουργία της ιστοσελίδας σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από τη Γενική Συνέλευση Κανονισμό, και το Καταστατικό του Συνδέσμου.

5) Χοροεσπερίδα του Συνδέσμου κατά τις Απόκριες

Για τη διοργάνωση της χοροεσπερίδας θα συνεργαστεί όλη η ομάδα, με σκοπό να έρθουν κοντά οι πατριώτες όλων των ηλικιών και να συσφιχθούν οι σχέσεις μέσα στον Σύνδεσμο.

6) Ημερολόγια κλπ.

Συζητήθηκε, επίσης, η έκδοση ημερολογίου.

7) Πανηγύρι στου Σέρβου το Δεκαπενταύγουστο

Το Πανηγύρι το Δεκαπενταύγουστο είναι ένα θέμα που απασχολεί έντονα το νέο Δ.Σ., του οποίου η διοργάνωση αποφασίστηκε να ξεκινήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για καλύτερες προσφορές από τους ενδιαφερόμενους μουσικούς.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι το νέο Δ.Σ.  αξιολογεί και εκτιμά ό,τι παραλαμβάνει από το προηγούμενο Δ.Σ.. Το όραμά του κατά τη διάρκεια της θητείας του είναι η προσπάθεια για συλλογικές δράσεις, σε όλες τις ενέργειες του και πρωτοβουλίες που θα αναλάβει.  

Σε αυτή την πορεία του Δ.Σ., είναι ευπρόσδεκτη αλλά και απαραίτητη η συμμετοχή των μελών του προηγούμενου Δ.Σ., καθώς, επίσης, και η βοήθεια και συμβολή όλων των πατριωτών, για έναν Σύνδεσμο που θα χαρακτηρίζεται από ομόνοια και σύμπνοια, πάντα για το καλό του χωριού μας.

Τέλος συνεδρίασης.

Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου,
η Γραμματέας,
Ελένη Κ. Μπόρα


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )