Στις 17-5-2020, το Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων Αρκαδίας συνήλθε εις συνεδρίαση η οποία διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης.
Συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ.:
Νεκτάριος Ν. Κωνσταντόπουλος
Ελένη Κ. Μπόρα
Κώστας Στ. Σχίζας
Παναγιώτης Κ. Παγκράτης
Παύλος Ευστ. Δάρας
Γεώργιος Γεωργακόπουλος
Νάσια Β. Μπόρα
 
Διαπιστώθηκε η κατά τον κανονισμό απαραίτητη απαρτία.
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα και ελήφθησαν αποφάσεις:
 
Ημερήσια διάταξη θεμάτων συζήτησης.
 
Θέμα 1ον
Επαναπροσδιορισμός των δράσεων του Δ.Σ. του Συνδέσμου
Στις συνθήκες της πανδημίας του COVID-19, το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη του τη νέα κατάσταση όπως διαμορφώθηκε και τις όποιες πιθανές εξελίξεις στην πορεία της πανδημίας, και με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, και τις αποφάσεις της πολιτείας για την προστασία της δημόσιας υγείας, αποφάσισε τη ματαίωση των καλοκαιρινών μουσικών εκδηλώσεων με το συγκρότημα Δαλιάνη.
 
Θέμα 2ον
Αγορά απινιδωτή 
Έγινε πρόταση από πατριώτες για χρηματοδότηση αγοράς απινιδωτή, για το χωριό, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παροχής πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατόμου με καρδιακή προσβολή. 
Συζητήθηκαν τα υπέρ μιας τέτοιας αγοράς, και εκφράστηκαν επιφυλάξεις για τη χρήση του απινιδωτή όσον αφορά στις ευθύνες χειριστή.
Το Δ.Σ. θα λάβει ενημέρωση από ειδικούς (κ. Κολοκυθά.) για τη χρήση του  απινιδωτή.
 
Θέμα 3ον
Σεμινάριο παροχής πρώτων βοηθειών 
Εκφράστηκε η πρόταση για τη διοργάνωση σεμιναρίου παροχής πρώτων βοηθειών, στο χωριό, το 15Αύγουστο.
Θα ακολουθήσει επικοινωνία του Δ.Σ. με ειδικούς επιστήμονες για την πραγματοποίηση ενός τέτοιου σεμιναρίου.
 
Θέμα 4ον
Μουσική βραδιά στο χωριό 
Τα μέλη του Δ.Σ. εξέφρασαν διάφορες σκέψεις για την πιθανότητα πραγματοποίηση μουσικής βραδιάς στο χωριό το 15Αύγουστο, με τη διοργάνωση του Δ.Σ.
 
Θέμα 5ον
Λογαριασμός ΔΕΗ
Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από το Δ.Σ. ώστε ο λογαριασμός ΔΕΗ των γραφείων του Συνδέσμου να πληρώνεται διαδικτυακά.
 
Θέμα 6ον
Επικοινωνία με το Πρωτοδικείο 
Θα γίνει επικοινωνία με το Πρωτοδικείο για έκδοση Πιστοποιητικού για μη τροποποίηση του Καταστατικού του Συνδέσμου, για χρήση από την τράπεζα.
 
Θέμα 7ον
Θα γίνει ενημέρωση από τις τράπεζες στις οποίες έχει λογαριασμούς ο Σύνδεσμος, για την κίνηση των λογαριασμών του Συνδέσμου.
 
Θέμα 8ον
Εκταμιεύσεις 
Θα γίνει εκταμίευση του απαραίτητου ποσού για την εξόφληση του τυπογραφείου και του ταχυδρομείου για την έκδοση του φ. 217 του Αρτοζήνου.
Θα γίνει επίσης εκταμίευση του απαραίτητου ποσού για την εξόφληση των λογαριασμών (ΔΕΗ, Κοινόχρηστα) των γραφείων του Συνδέσμου στο κέντρο της Αθήνας.
 
Θέμα 9ον
Προσπάθεια εγκατάστασης internet στο χωριό 
Το Δ.Σ. θα πραγματοποιήσει τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να δοθεί μια λύση όσον αφορά στο θέμα της εγκατάστασης internet στο χωριό.
Θα γίνει σύνταξη επιστολής –διαμαρτυρία- προς τον Δήμο, ώστε να γίνουν συνδέσεις παροχής internet στο χωριό.
 
Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου,
η γραμματέας,
Ελένη Κ. Μπόρα
 

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το Δημοτικό Σχολείο άρχισε να χτίζεται τον Αύγουστο του 1936. Επειδή τότε δεν πήγαινε αυτοκίνητο στου Σέρβου, τα τσιμέντα τα κουβάλησαν με μουλάρια από τα Λαγκάδια. Τις σιδερόβεργες όμως για την πλάκα, λόγω του μήκους τους και της φύσης του μονοπατιού δεν μπορούσαν να τις φορτώσουν στα ζώα και γι' αυτό τις κουβάλησαν οι Σερβαίοι στον ώμο από τα Λαγκάδια. Οι εργασίες σταμάτησαν λόγω του πολέμου και συνεχίστηκαν μετά το 1949. Οι αίθουσες του σχολείου άνοιξαν για τους μαθητές το 1954.