Την 19ηη 12-2021, το Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων συνήλθε εις διαδικτυακή συνεδρίαση.

Διαπιστώθηκε η κατά τον κανονισμό απαραίτητη απαρτία με τη συμμετοχή των κάτωθι μελών του Δ.Σ.:

Νεκτάριος Κωνσταντόπουλος
Ελένη Κ. Μπόρα
Κώστας Σχίζας
Παναγιώτης Παγκράτης
Γρηγόρης Τσίκος
Γιώργος Ι. Ρουσιάς

Ημερήσια διάταξη θεμάτων συζήτησης και αποφάσεις του Δ.Σ.:

Θέμα 1ον
Η ιστοσελίδα servou.gr αντιμετωπίζει πρόβλημα με hackers.
Ο κ. Θ.Τρουπής από την Επιτροπή Διαχείρισης της ιστοσελίδας φροντίζει να επιλυθεί το επείγον αυτό ζήτημα καθώς βομβαρδίζεται η ιστοσελίδα με ανάρμοστο υλικό.

Θέμα 2ον

Ημερολόγιο
Καθώς το Δ.Σ. σκέφτεται την έκδοση νέου Ημερολογίου για τον νέο χρόνο, ζητήθηκε από τα μέλη του Δ.Σ. να παρουσιάσουν ο καθένας φωτογραφία από του Σέρβου.

Θέμα 3ον

Αναμνηστικά αντικείμενα
Συζητήθηκε να γίνει πρόταση στη συμπατριώτισσα Εφη Θ. Λιατσοπούλου για την δημιουργία αναμνηστικών αντικειμένων που θα διατείθονται από τον Σύνδεσμο για την αύξηση των οικονομικών του πόρων.

Ελένη Κ. Μπόρα,
Γραμματέας του Δ.Σ. τους Συνδέσμου


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.