Την 20η-3-2022, το Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων συνήλθε εις συνεδρίαση.

Διαπιστώθηκε η κατά τον κανονισμό απαραίτητη απαρτία με την συμμετοχή των κάτωθι μελών του Δ.Σ.:

Νεκτάριος
Κώστας
Ελένη
Παναγιώτης
Γιώργος

Ημερήσια διάταξη θεμάτων συζήτησης και αποφάσεις του Δ.Σ.:

Θέμα 1ον
Η ιστοσελίδα servou.gr αντιμετωπίζει πρόβλημα με hackers.
Είναι απαραίτητη η επιβεβαίωση των διευθύνσεων των συνδρομητών της εφημερίδας του Συνδέσμου «Αρτοζήνος».
Αποφασίστηκε η εκταμίευση του απαραίτητου χρηματικού ποσού για την έκδοση του επόμενου φύλλου του Αρτοζήνου.

Θέμα 2ον

Αναμνηστικά
Τον Αύγουστο 2022 συμπληρώνονται 100 χρόνια ζωής και δράσης του Συνδέσμου. Συζητήθηκε η ιδέα δημιουργίας κάποιου είδους αναμνηστικού για τον Σϋνδεσμο.

Θέμα 3ον

Βασιλόπιττα
Συζητήθηκε από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. αν λόγω πανδημίας θα μπορέσει να διοργανωθεί η κοπή της Βασιλόπιττας 2022.

Θέμα 4ον

e-banking
Είναι απαραίτητο να αποκτήσει ο Σϋνδεσμος e-banking.

Ελένη Κ. Μπόρα,
Γραμματέας του Δ.Σ. τους Συνδέσμου


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τον Φεβρουάριο 1956 έριξε τόσο χιόνι που έκλεισε ο δρόμος και το χωριό αποκλείσθηκε από το υπόλοιπο κόσμο για εβδομάδες. Οι «σάκκινες» με το αλεύρι στα μαγαζιά τελείωσαν και ο κόσμος άρχισε να μην έχει ψωμί. Ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργης Δάρας (Γιώκο-Ντάρας) τηλεφώνησε στο Νομάρχη και του είπε «πεθαίνουμε απαξάπαντες. Ανάγκη να μας στείλετε κατεπειγόντως άλευρα. Μη βραδύνετε». Η νομαρχία ανταποκρίθηκε και την άλλη ημέρα ήρθε ένα ντακότα και έριξε αλεύρι και σιτάρι στα χωράφια, στην απάνω μεριά του χωριού, από τη Ζευγολατίτσα μέχρι το σπίτι του Γιωργιού.