Την 20η-3-2022, το Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων συνήλθε εις συνεδρίαση.

Διαπιστώθηκε η κατά τον κανονισμό απαραίτητη απαρτία με την συμμετοχή των κάτωθι μελών του Δ.Σ.:

Νεκτάριος
Κώστας
Ελένη
Παναγιώτης
Γιώργος

Ημερήσια διάταξη θεμάτων συζήτησης και αποφάσεις του Δ.Σ.:

Θέμα 1ον
Η ιστοσελίδα servou.gr αντιμετωπίζει πρόβλημα με hackers.
Είναι απαραίτητη η επιβεβαίωση των διευθύνσεων των συνδρομητών της εφημερίδας του Συνδέσμου «Αρτοζήνος».
Αποφασίστηκε η εκταμίευση του απαραίτητου χρηματικού ποσού για την έκδοση του επόμενου φύλλου του Αρτοζήνου.

Θέμα 2ον

Αναμνηστικά
Τον Αύγουστο 2022 συμπληρώνονται 100 χρόνια ζωής και δράσης του Συνδέσμου. Συζητήθηκε η ιδέα δημιουργίας κάποιου είδους αναμνηστικού για τον Σϋνδεσμο.

Θέμα 3ον

Βασιλόπιττα
Συζητήθηκε από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. αν λόγω πανδημίας θα μπορέσει να διοργανωθεί η κοπή της Βασιλόπιττας 2022.

Θέμα 4ον

e-banking
Είναι απαραίτητο να αποκτήσει ο Σϋνδεσμος e-banking.

Ελένη Κ. Μπόρα,
Γραμματέας του Δ.Σ. τους Συνδέσμου


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.