Είναι γνωστό πως ο εκατοντάχρονος σχεδόν Σύνδεσμος μας βρέθηκε φέτος στα πρόθυρα διάλυσης, αφού από τη λήξη της θητείας του τελευταίου ΔΣ τον Μάρτιο του 2015 μέχρι το δεκαπενταύγουστο, δεν παρουσιάστηκαν πατριώτες να αναλάβουν τη διοίκηση. Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο και με έντονη επιθυμία όλων των πατριωτών να διατηρηθεί ο Σύνδεσμος, όπως αυτή εκδηλώθηκε στη Γ. Συνέλευση της 16-08-2015, επτά  μέλη του ΔΣ που η θητεία του είχε λήξει τον Μάρτιο του 2011 και 2 επιπλέον, προσφέρθηκαν μετά από πολλές πιέσεις να κρατήσουν το Σύνδεσμο σε λειτουργία. Έτσι συγκροτήθηκε το ΔΣ με πρόεδρο τον επίτιμο Εφέτη Ι. Κ. Μπόρα.

    Όπως είναι αναμενόμενο, με την πάροδο των ετών, οι σχέσεις των πατριωτών σταδιακά αραιώνουν, οι νέοι δεν γνωρίζονται πλέον μεταξύ τους ούτε με τους παλιότερους (και αντίστροφα) και οι συλλογικές γενικά εκδηλώσεις περιορίζονται, όπως και οι επισκέψεις στο χωριό.  Με το δεδομένο αυτό σκεφτήκαμε ως ΔΣ πως θα έπρεπε να κάνουμε κάτι ώστε να κεντρίσουμε κάπως το ενδιαφέρον των πατριωτών και να γνωριστούμε κατά το δυνατόν καλύτερα μεταξύ μας.  Όπως τονίζει και ο πρόεδρος στο μήνυμά του, Σύνδεσμος δεν είναι μόνο τα μέλη του ΔΣ, ούτε ασφαλώς οι ελάχιστοι κάτοικοι του χωριού και λίγοι συχνοί επισκέπτες, που προφανώς γνωρίζει ο ένας τον άλλο.  Σύνδεσμος είναι το σύνολο των πατριωτών όπου ζει και εργάζεται ο καθένας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και χρέος του εκάστοτε ΔΣ είναι να προσπαθεί να κρατάει ζωντανό το ενδιαφέρον όλων των Σερβαίων για το χωριό και τους πατριώτες.

      Με αυτό το σκεπτικό το ΔΣ θεώρησε ωφέλιμο για το Σύνδεσμο σε πρώτη φάση να δημοσιευθούν σύντομα βιογραφικά των μελών του ΔΣ, ώστε να μάθουν όσοι δεν γνωρίζουν (και είναι πάρα πολλοί αυτοί, ιδίως νέοι)  ποιοι είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται σήμερα στη διοίκηση του σωματείου και να καταγραφούν τα στοιχεία για την ιστορία του Συνδέσμου.  Ευτυχώς που κανένα από τα μέλη του ΔΣ δεν είναι ελευθεροεπαγγελματίας, ώστε το βιογραφικό να θεωρηθεί ενδεχομένως από κάποιον, ως προσωπική προβολή. Για το λόγο αυτό υπήρχαν και κάποιες επιφυλάξεις από μέλη του ΔΣ. Πλέον αυτού, ας σημειωθεί πως από τα 9 μέλη τα 8 είναι συνταξιούχοι και το 9ο δημοτική υπάλληλος.

      Για τον ίδιο λόγο  κρίνουμε σκόπιμο να δημοσιεύουμε από την μία πλευρά περισσότερες γενικά πληροφορίες για κάποιο πατριώτη, με αφορμή κάποιο γεγονός που πληροφορηθήκαμε, όπως γάμο, γέννηση, θάνατο κλπ. και από την άλλη να κάνουμε λεπτομερέστερη περιγραφή των συλλογικών εκδηλώσεων. Ακόμη θα διαπιστώσατε, όσοι παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του Συνδέσμου servou.gr, πως αμέσως μετά κάθε συνεδρίαση του ΔΣ αναρτούμε κείμενο με τα θέματα που συζητήθηκαν και τις αποφάσεις που ελήφθησαν, για άμεση ενημέρωση των πατριωτών.

    Θέλουμε να βεβαιώσουμε τους πατριώτες πως όλα τα μέλη του ΔΣ θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ότι μπορούμε καλύτερο για το Σύνδεσμο, γιατί πιστεύουμε πως αυτό μας επιβάλλει το πατριωτικό μας καθήκον. Επίσης θέλουμε να παρακαλέσουμε κάθε έναν πατριώτη χωριστά να βοηθήσει όπως μπορεί και νομίζει ο ίδιος, ώστε όλοι μαζί να αναβαθμίσουμε κατά το δυνατόν τον "ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ" για το κοινό "σερβαίικο" καλό.

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.