Βοήθεια χωριανοί…

HelpΟ Σύλλογος έχει στη διάθεσή του από το Φεβρουάριο του 2009 την ιστοσελίδα μας servou.gr για να επικοινωνεί με τα μέλη του, να προβάλει ευρύτερα το χωριό και την κουλτούρα του. Η προσπάθεια που απαιτείται για να διατηρήσουν το ποιοτικό επίπεδό της είναι διαρκής και απαιτεί εξειδικευμένους ανθρώπινους πόρους.

Ειδικά, απαιτούνται γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή για τον εμπλουτισμό της με νέα άρθρα και γενικά την συντήρησή της. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν  να ανταποκριθούν όπως θα ήθελαν στην ενημέρωση της λόγω αυξημένων υποχρεώσεων αλλά και περιοριορισμένου χρόνου.

Γι’ αυτό κάνουμε έκκληση στους συγχωριανούς μας και μέλη του Συλλόγου μας που έχουν τα πιο πάνω προσόντα (στοιχειώδεις γνώσεις πληροφορικής και θέληση για προσφορά) να προσφέρουν σε συνεννόηση με το Σύλλογο υπηρεσίες υποστήριξης της ιστοσελίδας, ώστε να δίνουμε ενημέρωση και λαογραφικό-πολιτιστικό υλικό στους ανά την οικουμένη συμπατριώτες και φίλους μας. Αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον και βοήθεια από πλευράς των πατριωτών όχι μόνο δεν πρόκειται να γίνει καμία αναβάθμιση της ιστοσελίδας αλλά και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να καταστραφεί ολοσχερώς, από την μη σωστή και επιμελημένη παρακολούθησή της και τη μη αναβάθμιση των προγραμμάτων στα νέα και πολύ απαιτητικά πρότυπα ασφαλείας.

 Tο Δ.Σ. του Συνδέσμου


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.