Βοήθεια χωριανοί…

HelpΟ Σύλλογος έχει στη διάθεσή του από το Φεβρουάριο του 2009 την ιστοσελίδα μας servou.gr για να επικοινωνεί με τα μέλη του, να προβάλει ευρύτερα το χωριό και την κουλτούρα του. Η προσπάθεια που απαιτείται για να διατηρήσουν το ποιοτικό επίπεδό της είναι διαρκής και απαιτεί εξειδικευμένους ανθρώπινους πόρους.

Ειδικά, απαιτούνται γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή για τον εμπλουτισμό της με νέα άρθρα και γενικά την συντήρησή της. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν  να ανταποκριθούν όπως θα ήθελαν στην ενημέρωση της λόγω αυξημένων υποχρεώσεων αλλά και περιοριορισμένου χρόνου.

Γι’ αυτό κάνουμε έκκληση στους συγχωριανούς μας και μέλη του Συλλόγου μας που έχουν τα πιο πάνω προσόντα (στοιχειώδεις γνώσεις πληροφορικής και θέληση για προσφορά) να προσφέρουν σε συνεννόηση με το Σύλλογο υπηρεσίες υποστήριξης της ιστοσελίδας, ώστε να δίνουμε ενημέρωση και λαογραφικό-πολιτιστικό υλικό στους ανά την οικουμένη συμπατριώτες και φίλους μας. Αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον και βοήθεια από πλευράς των πατριωτών όχι μόνο δεν πρόκειται να γίνει καμία αναβάθμιση της ιστοσελίδας αλλά και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να καταστραφεί ολοσχερώς, από την μη σωστή και επιμελημένη παρακολούθησή της και τη μη αναβάθμιση των προγραμμάτων στα νέα και πολύ απαιτητικά πρότυπα ασφαλείας.

 Tο Δ.Σ. του Συνδέσμου


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.