Απόφαση Δήμου Γορτυνίας για Πολιτιστικό Κέντρο Σέρβου.

Στον πιο κάτω σύνδεσμο υπάρχει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας για την

παραχώρηση χρήσης της αιθούσης του Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού μας Σέρβου για 99 χρόνια.

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.pdf


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.