Το σημαντικό

Καλορίζικο το σημαντικό!...
Πληροφορήθηκα πως έγινε ένα νέο facebook, με την επωνυμία Σύλλογος Σερβαίων Γορτυνίας Αρκαδίας.
Κατά αρχάς, χαιρετίζω τη δημιουργία, διότι θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, σημαντικό, για την αμεσότερη επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων των πατριωτών και φίλων των απανταχού της Γης πατριωτών μας!...

Η ενέργεια αυτή, από ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω καλά, είχε προταθεί κατ'επανάληψη στο Δ.Σ. και με την πρόθεση να υλοποιηθεί από το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας. Προσέκρουε, όμως, κάθε φορά, σε διάφορα τεχνικά και νομικά θέματα, θέματα διαχείρισης ευθύνης των δημοσιεύσεων, θέματα συνολικής διαχείρισης και άμεσης παρακολούθησής του.

Πριν όμως προβώ να γίνω μέλος αυτού του facebook, από το 1965 είμαι εγγεγραμμένο μέλος του Συνδέσμου μας και συμμετείχα ενεργά στο Δ.Σ. σε όλες ή στις περισσότερες ιστορικές εκδηλώσεις του, όπως στην αρχική έκδοση της εφημερίδας, κλπ. Από το 1998, τότε που για θέματα ευθιξίας παρατήθηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Νίκος Ι. Μαραγκός, και για μεγάλο χρονικό διάστημα ο Σύνδεσμος ήταν σε ύπνωση, με την προτροπή του Παναγή του Δάρα, και μαζί, μετά από νόμιμες εκλογές, ανέλαβα την επαναδραστηριοποίηση του Συνδέσμου, ως πρόεδρος. Από τότε μέχρι σήμερα, μετέχω σε όλα τα Δ.Σ. και υπηρετώ τον Σύνδεσμο από διάφορες θέσεις, η όποια μικρή προσφορά μου είναι γνωστή,
δεν θα ήθελα να αναφέρω περισσότερα, ας είμαι ταπεινός απέναντι στους πατριώτες και στον Σύνδεσμό μας.

Θα ήθελα όμως να πληροφορηθώ, ως μέλος του Δ.Σ., με την απεριόριστη εκτίμηση που έχω σε όλους τους πατριώτες.
1. Ποιος είναι ο διαχειριστής του facebook;
2. Γιατί είναι κλειστή ομάδα;
3. Έχει παρθεί απόφαση από το Δ.Σ. ή από τη Γ.Σ. του Συνδέσμου μας να δημιουργηθεί facebook με την επωνυμία Σύλλογος Σερβαίων Γορτυνίας Αρκαδίας και όχι του Συνδέσμου μας; ... (Δεν μετείχα στην άτυπη ενημερωτική Γ.Σ., στο χωριό 16/8/19, και δεν δημοσιεύτηκε μια τέτοια η πληροφορία από το προεδρείο και τα πρακτικά της Γ.Σ.).

Ελπίζω πως αυτό το Facebook έγινε με την πρόθεση να ενταχθεί στις δραστηριότητες του υπάρχοντος ιστορικού Συνδέσμου μας.... Το θεωρώ σημαντικό και θα έχουν συμμετοχή στα συλλογικά μας πολλοί νέοι μας, και αυτό είναι το καλό και το επιδιωκόμενο.

Με τους πατριωτικούς χαιρετισμούς μου,
Γιάννης Στ. Βέργος (gortynios.isv)
21/8/2019


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.