Αγαπητοί συμπατριώτες/ισσες

Στο φύλλο 222 της εφημερίδας του Συνδέσμου Σερβαίων, «Αρτοζήνος», στη στήλη «Τα Οικονομικά μας», δεν παρουσιάζεται αναλυτική κατάσταση των εσόδων του Συνδέσμου στους τραπεζικούς του λογαριασμούς.

Λόγω αλλαγής Δ.Σ. του Συνδέσμου, μετά τις αρχαιρεσίες της 28ης-11-2022, υπήρξε αναμονή έγκρισης από το Πρωτοδικείο, για νομιμοποίηση του Δ.Σ., ώστε κατόπιν να δοθεί από τις τράπεζες στο Δ.Σ έγκριση χειρισμού των τραπεζικών λογαριασμών του Συνδέσμου. 

Στο επόμενο, όμως, φύλλο του Αρτοζήνου, θα δημοσιευτούν αναλυτικά οι κινήσεις των σχετικών τραπεζικών λογαριασμών.

Για τον εμπλουτισμό της ιστορικής εφημερίδας «Αρτοζήνος», για την ενημέρωση και τη συνέχιση της καταγραφής του πολιτισμού του τόπου μας, είναι ευπρόσδεκτα τα άρθρα όλων των συμπατριωτών.

Σας ευχαριστούμε για τη διαρκή υποστήριξη και εμπιστοσύνη σας προς τον εκατονταετή Σύνδεσμο Απανταχού Σερβαίων «Η Κοίμηση της Θεοτόκου».

Ελένη Κ. Μπόρα
Γραμματέας του Δ.Σ. 
του Συνδέσμου Σερβαίων


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τον Φεβρουάριο 1956 έριξε τόσο χιόνι που έκλεισε ο δρόμος και το χωριό αποκλείσθηκε από το υπόλοιπο κόσμο για εβδομάδες. Οι «σάκκινες» με το αλεύρι στα μαγαζιά τελείωσαν και ο κόσμος άρχισε να μην έχει ψωμί. Ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργης Δάρας (Γιώκο-Ντάρας) τηλεφώνησε στο Νομάρχη και του είπε «πεθαίνουμε απαξάπαντες. Ανάγκη να μας στείλετε κατεπειγόντως άλευρα. Μη βραδύνετε». Η νομαρχία ανταποκρίθηκε και την άλλη ημέρα ήρθε ένα ντακότα και έριξε αλεύρι και σιτάρι στα χωράφια, στην απάνω μεριά του χωριού, από τη Ζευγολατίτσα μέχρι το σπίτι του Γιωργιού.