Φώτης Ηλία Ζαφειρόπουλος. Επιτυχών στις Πανελ. εξετάσεις 2016

Ο Φώτης Ηλία Ζαφειρόπουλος, στις Πανελλήνιες εξετάσεις 2016 πέτυχε στο Γεωπονικό Τμήμα ΕΚΠΑ.

Ο Φώτης είναι εγγονός του συγχωριανού μας από το συνοικισμό Αράπηδες Γιώργου Χρονόπουλου  και της Παρασκευής Δ. Κωνσταντοπούλου

Το ΔΣ του Συλλόγου εύχεται στο Φώτη καλή σταδιοδρομία, και κάθε επιτυχία στη ζωή του.


Εικόνες από το χωριό