Γέννηση τέκνου Νίκου Κομιχείλη

Ο Νίκος Κομιχείλης με τη σύζυγό του Λουκία απέκτησαν το δεύτερο παιδάκι τους, ένα υγιέστατο αγοράκι. Το πρώτο είναι κορίτσι.

Ο Νίκος, γιος της Σοφίας Ν. Βέργου (Μάρκου) και του Διογέννη Κομιχείλη, εργάζεται στον παραϊατρικό χώρο, στον τομέα των μοσχευμάτων.

Ο Σύνδεσμος του χωριού μας εύχεται στους γονείς και τους λοιπούς συγγενείς να τους ζήσει το νεογέννητο, και να είναι ευτυχισμένο στη ζωή

 

(ΧΙΜ)


Εικόνες από το χωριό