Νέος παπάς στο χωριό;
Μάθαμε πως ο αγαπητός μας πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Σωτήριος θα φύγει από το χωριό και θα πάει στο χωριότης γυναίκας του. Με χαρά όμως μάθαμε πως θα τον αντικαταστήσει νέος παπάς που ο παππούς και η γιαγιά της γυναίκας του είναι από του Σέρβου και τους Αράπηδες, έχουν σπίτι στο χωριό και πάνε κάθε καλοκαίρι. 
Αν οι πληροφορίες είναι ακριβείς, εκφράζουμε τις ευχαριστείες μας στον παπα-Σωτήρη για ότι προσέφερε στο χωριό μας στα 10 περίπου χρόνια που λειτούργησε εκεί και του ευχόμαστε ότι καλύτερο στη νέα του ενορεία. Επίσης καλωσορίζουμε το νέο παπά στο χωριό και του ευχόμαστε καλή διαμονή.Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )