Του προέδρου του Συνδέσμου Ι. Κ. Μπόρα

Μοναδικό και ανεκτίμητο στολίδι του χωριού μας είναι ο περικαλλής Ιερός Ναός «Η κοίμηση της Θεοτόκου», όπως ολοκληρώθηκε με τις προσθήκες του κωδωνοστασίου, πρόναου και την επέκταση της πλατείας.

Μεγαλοπρεπής ορθώνεται, στο κέντρο του χωριού, στην πλέον περίβλεπτη και δεσπόζουσα θέση με απεριόριστη πανταχόθεν θέα, κυρίως προς τα δυτικά.

 

Για την ανέγερση του Ιερού Ναού και την επέκταση της πλατείας πρωταρχική και καίρια ήταν η συμβολή του Συνδέσμου, ο οποίος μάλιστα ιδρύθηκε πλέον των άλλων και με σκοπό την ανέγερση Ιερού Ναού στην θέση του προϋφιστάμενου. Αυτή ολοκληρώθηκε, μετά την πάροδο αρκετών ετών με πρωτοβουλία και ενέργειες του Συνδέσμου, πάντα σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές. Ιδιαίτερη ήταν η συμβολή του γιατρού Ι. Δημόπουλου που διετέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου επί χ χρόνια και των Δημητρίου Ι. Δάρα και Θεοδώρου Ν. Σχίζα (πρόεδρου και αντιπρόεδρου του Δ.Σ).

Στο πρώτο Τόμο του πονήματος του Βασίλη Ι. Δάρα «Ιστορικά του Σέρβου Γορτυνίας» (σελ 137-140), αφού γίνεται μνεία ότι στον Ιερό Ναό φυλάσσεται κατάλογος με τα ονόματα των δωρητών, που συνέταξε με επιμέλεια ο μακαρίτης Παπασωτήρης, αναφέρονται ενδεικτικά ως δωρητές οι Παναγιώτης Ανδρ. Τσαντίλης, Χρήστος Γ. Παναγόπουλος, ιερομόναχος Νικόδημος (Νικόλαος), Ι. Λιατσόπουλος, ο όμιλος επιχειρήσεων Ανδρεάδη (μέσω των αδερφών Ευθυμίου και Κωνσταντίνου Κυριακόπουλου και Βάσως, συζύγου Θ. Σχίζα), Αδαμαντία Αναστασίου το γένος Σκλίκα, από Ζυγοβίστι και Χρυσούλα Γ. Τρουπή.

Ο Ηλίας Β. Λιατσόπουλος (Πιλιντζής), με δημόσια διαθήκη του όρισε ως κληρονόμο του τον Ιερό Ναό, προκειμένου μετά την εκποίηση των περιουσιακών του στοιχείων (ακίνητα, μετοχές) να ανεγερθεί κωδωνοστάσιο. Η επιθυμία αυτή του διαθέτη, που είχε ορίσει ως εκτελεστή της Διαθήκης τον Νίκο Χρ. Μπόρα, εκπληρώθηκε με την οικονομική συνδρομή του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, την δωρεάν παροχή υπηρεσιών από τον αρχιτέκτονα Ιωάννη Αθ. Μαραγκό καιδωρητή της καμπάνας τον Μιχάλη (Χάκο) Μιχ. Σχίζα. Το ρολόι πρόσφεραν τα παιδιά του Μήτσιου Ν. Σχίζα.

Για τα αμέσως προαναφερθέντα υπήρχε μέχρι πριν από λίγα χρόνια μαρμάρινη πλάκα στην οποία αναγράφονταν τα ονόματα του διαθέτη και του αρχιτέκτονα του καμπαναριού. Η πλάκα αυτή είχε εξαφανιστεί, χωρίς να υπάρξει ενδιαφέρον για την αντικατάσταση της.

Ενόψει όλων των προαναφερθέντων φρονώ ότι με την χρήση του παραπάνω καταλόγου, οφείλουμε να επιμεληθούμε την ανάρτηση του καταλόγου με τα ονόματα των δωρητών σε πλάκες (μαρμάρινες) οι οποίες να τοποθετηθούν (εντειχιστούν) στον πρόναο, όπως βλέπουμε σε όλους σχεδόν τους ενοριακούς ναούς.

Επειδή και άλλοι πατριώτες έχουν κάνει ιδιαίτερες προσφορές σε άλλους ναούς του χωριού, δίκαιο είναι σε κάθε Ναό να αναγραφούν τα ονόματά τους. Θα πρέπει το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές και τη διοίκηση του Συνδέσμου, να επιμεληθούν του θέματος και ανταποκριθούν δεόντως στο ιστορικό τους χρέος.

.

(χιμ)


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τον Φεβρουάριο 1956 έριξε τόσο χιόνι που έκλεισε ο δρόμος και το χωριό αποκλείσθηκε από το υπόλοιπο κόσμο για εβδομάδες. Οι «σάκκινες» με το αλεύρι στα μαγαζιά τελείωσαν και ο κόσμος άρχισε να μην έχει ψωμί. Ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργης Δάρας (Γιώκο-Ντάρας) τηλεφώνησε στο Νομάρχη και του είπε «πεθαίνουμε απαξάπαντες. Ανάγκη να μας στείλετε κατεπειγόντως άλευρα. Μη βραδύνετε». Η νομαρχία ανταποκρίθηκε και την άλλη ημέρα ήρθε ένα ντακότα και έριξε αλεύρι και σιτάρι στα χωράφια, στην απάνω μεριά του χωριού, από τη Ζευγολατίτσα μέχρι το σπίτι του Γιωργιού.