Επιστολή του Συνδέσμου μας 3.9.1957.

.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ  ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ 
«Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
  

Αγαπητέ Πατριώτη:


Έμαθες ότι άρχισε η αποπεράτωση της Κάτω εκκλησίας από μηνός. 
30 χρόνια μας περίμενε. Το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. 
Μας λείπουν όμως 60 χιλιάδες για να τελειώση και η σκεπή! 
Παρακάτω διαβάζεις τον πίνακα των μέχρι σήμερα εισφορών. 
Για πρόσεξε: 
Είναι μέσα το όνομά σου;… 
Αν ναι, είναι αρκετά τα όσα προσέφερες;;;… 
Αν όχι, γιατί αργείς;;;… 
Σε παρακαλούμε να ανταποκριθής στην φωνή της ΠΑΝΑΓΙΑΣ  μας. 

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
………………………………………………………………………………………………

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ [σε δραχμές]

(Η κατάταξη των ονομάτων σε αλφαβητική σειρά έγινε από τους συντάκτες της ιστοσελίδας)

.

Άγνωστος, δι επιτρ. Σέρβου              600.

Αναστασόπουλος Βασίλης                200.

Αναστασόπουλος Γεώρ. του Α          500.

Αποσκήτης Κ βουλευτής                  300.

.

Βέργος Άγγελος του Π                      300.

Βέργος Ιωάνης του Διον                   500.

Βέργος Ιωάννης του Θ, Κορινθ         100.

Βέργος Λάμπρος του Διον                500.

Βέργος Μαρίνος                                400.

Βέργος Σταύρος του Διον                 300.

Βέργος Φώτιος του Κων                   100.

Βέργος Χρήστος της Α                      500.

.

Γεωργακόπουλος Γ του Α                  100.

Γεωργακόπουλος Κων του Γ.             200.

Γιαννακόπουλος Θ                             200.

Γκούτης Βασίλ του Μ (Πειραιάς)        100. 

Γκούτης Δημ της Ηλ                         1000.

Γκούτης Ιωαν του Μ (Πειραιάς).         100 .

Γκούτης Κωνστ του Γεωργ               1000.

Γκούτης Κωνστ, του Β                      1000.

Γκούτης Μαρίνος                              1500.

Γκουτης Σταυρ                                    100.

Γκούτης Σταύρος                                100.

Γκούτης Σταύρος                              2000.

Γρέκης Δημ                                        100.

.

Δάρας Γεώργιος του Ιωάν               1000.

Δάρας Γεώργιος του Ιωάν.                200.

Δάρας Δημ                                        100.

Δάρας Δημ                                        100.

Δάρας Δημήτριος του Ιωαν              1000.

Δάρας Ηλίας                                       500.

Δάρας Ιωαν του Αν                            100.

Δάρας Νικ του Ιωάν                           500.

Δάρας Νίκος του Γ                             300.

Δάρας Χρ                                           100

Δάρας Χρ                                           100. 

Δάρας Χρήστος του Ν                      1000.

Δημητρόπουλος Ευθ. Του Ηλ            300.

Δημητρόπουλος Νικ τουΗλ                500.

Δημόπουλος Γεώργ του Μ                 300.

Δημόπουλος Γεώργιος του Ιωάν        100.

Δημόπουλος Δημ του Ι Κορ                 50.

Δημόπουλος Διον του Υ                     350.

Δημόπουλος Ηλίας [μπρούκλης]      1500.

Δημόπουλος Ηλίας του Γ.                 1000.

Δημόπουλος Θεόδ του Γ                    300.

Δημόπουλος Θεοδ του Χρ                 150.

Δημόπουλος Ιωάν του Γ                   1200.

Δημόπουλος Ιωάννης[ιατρός]           1000.

Δημόπουλος Κωνστ του Γεωρ           400.

Δημόπουλος Παν                               100.

Δημόπουλος Παν.του Ι (Κιάτο)          200

Δημόπουλος Παναγής του Γ            2300.

Δημόπουλος Χρήστος του Γ              100.

Δημοπούλου Λαμπρινή                      100

Διάφοροι μέσω Κ. Γκούτη                 1150.

Διάφοροι  μέσω….                             ;;; 

.

Ζαχαρόπουλος Ευθ                           300.

.

Κανδηλώρος Αθαν Κορινθ                 300.

Κατσιάπης Ευθ                                  200.

Κερμπεσιώτης Δημ                             400.

Κλεισούρας Άγγελος                          100

Κλεισούρας Αθαν. του Ιωαν.              200

Κλεισούρας Βασίλ                              100.

Κλεισούρας Ιωάν του Σπυρ                 30.

Κατσιάπης Ανδρ                                 100. 

Κωνσταντόπουλος Θεόδ τουΠ           200.

Κωνσταντόπουλος Ιω. του Ηλ            200.

Κωνσταντόπουλος Ιωάν του Δ.          250.

Κωνσταντόπουλος Παν.του Ηλ          100.

Κωνσταντόπουλος Παν.του Ι.             200

.

Λιατσόπουλος Ιω. Του Ηλ.Ι.                200.

Λιατσόπουλος Μιχάλης του Θ            200

Λιατσόπουλος φώτιος                        200.

Λιατσόπουλος  Ηλίας του Νικ             500.

Λίτσας Δημ                                         200.

.

Μανιατόπουλος Αθ                             500.

Μαραγκός Βασίλ του Μιχ                   200.

Μαραγκός Χρήστος του Κ                 500.

Μαραγκός  Ιωαν του Κ .                  1000.

Μαραγκού Μαριώ χηρα Χ.                100.

Μέσω  Δάρα Δημητρίου                  3600.

Μέσω Δημητρίου Ι. Δάρα                8000

Μέσω Διμοπούλου Παν.                    120 .

Μέσω Σχίζα Θεοδώρου                   1500.

Μέσω Σχίζα Ιω.(Πειραιά) κ.λ.π.       2815.

Μέσω  Δημητρίου Δάρα                  3750.

Μιχαλόπουλος Γ. [Αετοράχη]               50. 
Μπόρας Γεώργ του Νικολή               300.

Μπόρας Γεώργιος του Νικ                 500  

Μπόρας Δημ του Χρ                          300.

Μπόρας Ιωάννης του Αθαν               300.

Μπόρας Νικ του Χ                              500. 

Μπόρας Φώτιος του Αν                     300.

Μπόρας Χρήστος του Γεωρ              300

Μπόρας Παν.του Δημ.                       300.

.

ΝΕΟΙ ΣΕΡΒΑΙΟΙ                                300.


Παγκράτης Αναστάσιος του Κ           ;;; 

Παγκράτης Βας. του Κ.                     100.

Παγκράτης Γεώργιος του Κ               300.

Παγκράτης Κωνστ του Γ                    300.

Παγκράτης Παν του Αθ                     150.

Παγκράτης Παν του Κ                       400 .

Παγκράτης Πολυχρόνης                    200 .               

Παγκράτης  Κων του Αθ                    250.

Παναγόπουλος Αθ                             500.

Παναγόπουλος Γεώργιος του Χ.        300.

Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ηλ       100

Παπαγεωργίου Ηλίας του Γ               400.

Παπαγεωργίου Χρήστος                   200.

Παπαηλιού Ηλ. Βουλευτής                400.

Παπαθωμόπουλος Λεωνίδας            500.

Παπανικολάου Νικος                          200.

Παρασκευόπουλος Σωτ.                    100.

.

Σουλελές Γεώργιος                            100

Στρίκος Παρασκ του Ανδρ                 500.

Σχίζα Βάσω συζ Θ                             500.

Σχίζα Γιαννούλα χηρ Ν.                      200.
Σχίζας ;                                             1000.

Σχίζας Αναστάσιος [Ιρεύς]                 500.

Σχίζας Γεώργιος του Αθ                     ;;; .

Σχίζας Γεώργιος του Αναστ               200.

Σχίζας Δημ του Νικ                             500.

Σχίζας Δημήτριος του Θεοδ               175.

Σχίζας Ηλ. του Δ. [χαϊδεμένος]         1000.

Σχίζας Ηλίας (Βόλος)                         500.

Σχίζας Θεόδ                                       100.

Σχίζας Θεόδωρος του Δ                     600.

Σχίζας Θεόδωρος του Νικ                1600.

Σχίζας Ιωάννης του Κων                    300.

Σχίζας Κωνστ του Γεωρ [Πάτρα]        500. 

Σχίζας Κωνστ τουΔημ                        100 .

Σχίζας Νικ του Παν.[Θεσσ]                 250.

Σχίζας Παν.του Δημ.(Πάικος)             100

Σχίζας Σπύρος                                 1000.

Σχίζας Στυλιανός του Μιχ                  200.

Σχίζας Χάκος                                      400.

.

Τρουπής Αναστ.                                 200.

Τρουπής Αναστάσιος του Ιωάν        3000.

Τρουπής Γεώργιος του Θεοδ             150.

Τρουπής Ευθ [Κορινθ]                       220.

Τρουπής Ηλίας του Γεωργ                  500.

Τρουπής Νικ του Θεοδ                       100. 

Τρουπής Παρασκ                               600.

Τσαντίλης Παναγ [Αμερική]                  100.


Αναγκαία  προσθήκη: 
Τα μέλη του Δοικ, Συμβουλίου του Συνδέσμου κατέβαλαν από την τσέπη τους και ότι έως τώρα χρειάστηκε για ταξίδια εις Σέρβου ταχυδρομικά τηλεφωνικά γραφική υλη κ.λ.π.

…………………………………………………………………………………………..
Σχόλια

 1. Οι εισφορές ήσαν σε δραχμές και για να καταλάβουμε την αξία τους τις συγκρίνουμε. Το μαστορικό μεροκάματο τότε είχε 20 δρχ, του εργάτη 15δρχ και το γυναικείο 6-8 σε αγροτικές δουλειές και φαΐ και ωράριο ήλιο με ήλιο}
2. Οι μαστόροι κτίστες και οι νέοι εκτός της χρηματικής συνεισφοράς τους, δούλεψαν  αφιλοκερδώς [προσωπική εργασία] οι γυναίκες τα παιδιά  γέροι οι δυνάμενοι να  εργαστούν και τα ζώα κουβαλούσαν τα υλικά... {Όλοι μαζί ζά και ανθρώποι για τον κοινό σκοπό!} 
Και έτσι έγινε  το στολίδι η σκαλιστή εκκλησιά μας!!!...
Τότε υπήρχε στο Κράτος μεγάλη φτώχεια... Υπήρχε μόνο στις τοπικές κοινωνίες η αλληλεγγύη, η εκτίμηση, η αγάπη....
Και δουλειές και τότε δεν υπήρχαν.... Και έφευγαν μετανάστες....

Τώρα όλοι μας καταλαβαίνουμε το μέγεθος της συνεισφοράς του κάθε οικογενειάρχη Πατριώτη….

 Τα λόγια θα είναι λίγα λειψά, δεν υπάρχουν λόγια να τους παινέψουμε και να τους ευχαριστήσουμε για το ήθος, την αρετή που μα δίδαξαν, το πολιτισμό, την ιστορία, τα κειμήλια και τα καλά που μας άφησαν. 
Αλλά τώρα τα έργα μας τα πνευματικά, τα πολιτιστικά, τα ανθρωπιστικά, σε ήθος και αρετή είναι πολύ λιγότερα από τα δικά τους… Τώρα όσοι  από αυτούς έχουν φύγει ας αναπαύονται εις σκηνές δικαίων μετά των Αγγέλων ας μας εύχονται και τώρα στα δύσκολα ας μας ορμηνεύουν να έχουμε ομόνοια, αγάπη, αλληλεγγύη, να ακολουθήσουν οι επερχόμενες γενιές το ήθος τους και το παράδειγμα τους   
Σήμερα, τώρα, ο Ιστορικός σύνδεσμός μας διέρχεται κρίση 
Η κρίσης του είναι κρίση αδιαφορίας ,για την συμμετοχή των πατριωτών μας και των νέων μας στα κοινά του Συνδέσμου μας.
Δεν προσέρχονται να αναλάβουν με εκλογικές διαδικασίες την εκπροσώπηση  και την διοίκηση του.  Ο Ιστορικός  [100 σχεδόν χρονών] Σύνδεσμος μας κινδυνεύει να διαλυθεί 
Δεν έχω καλύτερα λόγια να πω ..... 

Δανείζομαι από Αυτούς που ήξεραν καλύτερα από την ζωή και κοινωνία!!!...

Αυτά έλεγαν τότε

Αυτά και τώρα!!!...

"Για πρόσεξε:
Είναι μέσα το όνομά σου;…
Αν ναι, είναι αρκετά τα όσα προσέφερες;;;…
Αν όχι, γιατί αργείς;;;…
Σε παρακαλούμε να ανταποκριθής "
 

Ο Σύνδεσμος μας και  ΤΩΡΑ σε περιμένει. 
Τώρα που σε έχει ανάγκη θα τον εγκαταλείψεις;;;;;.
Τώρα να μετρηθούμε: 
Γράψου στην «λίστα» ως διασώστης του!!...

………………………………………………………………………………………….

Δημοσίευση επιστολής και σχόλια Ι. Στ. Βέργος
.
(χιμ)


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )