Απόσπασμα από το φύλλο Νο 7 του Αρτοζηνου

                                                                                                  Ιουνίου - Ιουλίου  1977

1artoz7Screenshot 2020-02-13 20.40.08
1oScreenshot 2020-02-13 16.49.14
2oScreenshot 2020-02-13 16.49.58
3oScreenshot 2020-02-13 16.50.10

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.