Ο ηρωικός θάνατος των αδελφών του Κολοκοτρώνη στο Ληνό της Αιμυαλούς..

 

                                                                                      Απόσπασμα από το φύλλο Νο 7 του Αρτοζηνου

                                                                                                  Ιουνίου - Ιουλίου  1977

1artoz7Screenshot 2020-02-13 20.40.08
1oScreenshot 2020-02-13 16.49.14
2oScreenshot 2020-02-13 16.49.58
3oScreenshot 2020-02-13 16.50.10

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το Δημοτικό Σχολείο άρχισε να χτίζεται τον Αύγουστο του 1936. Επειδή τότε δεν πήγαινε αυτοκίνητο στου Σέρβου, τα τσιμέντα τα κουβάλησαν με μουλάρια από τα Λαγκάδια. Τις σιδερόβεργες όμως για την πλάκα, λόγω του μήκους τους και της φύσης του μονοπατιού δεν μπορούσαν να τις φορτώσουν στα ζώα και γι' αυτό τις κουβάλησαν οι Σερβαίοι στον ώμο από τα Λαγκάδια. Οι εργασίες σταμάτησαν λόγω του πολέμου και συνεχίστηκαν μετά το 1949. Οι αίθουσες του σχολείου άνοιξαν για τους μαθητές το 1954.