Νοέμβριος 1823, Κυβερνητικό κλιμάκιο στου Σέρβου

 Αναδημοσίευση από το φύλο της εφημερίδας ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ, φύλλο Νο. 3 -Οκτώβριος - Νοέμβριος 1976

 

1PPATITLOWScreenshot 2020-09-08 12.39.59
A1Screenshot 2020-09-08 20.23.24
A2Screenshot 2020-09-08 20.25.23
B1Screenshot 2020-09-08 20.23.24
B2Screenshot 2020-09-08 20.25.23
1PAPA3Screenshot 2020-09-08 12.36.23

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )