Νοέμβριος 1823, Κυβερνητικό κλιμάκιο στου Σέρβου

 Αναδημοσίευση από το φύλο της εφημερίδας ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ, φύλλο Νο. 3 -Οκτώβριος - Νοέμβριος 1976

 

1PPATITLOWScreenshot 2020-09-08 12.39.59
A1Screenshot 2020-09-08 20.23.24
A2Screenshot 2020-09-08 20.25.23
B1Screenshot 2020-09-08 20.23.24
B2Screenshot 2020-09-08 20.25.23
1PAPA3Screenshot 2020-09-08 12.36.23

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.