Αντίγραφο του διπλώματος αυτού, εστάλη για την ιστοσελίδα από τον κ. Γεώργιο Ρήγα,(εγγονός εξ αγχιστείας του τιμωμένου Ηλία Γιαννακόπουλου η  Λιακόγαμβρον –Σκουρκολιά, γαμβρός της Ελένης Γιαννακοπούλου)

Το δίπλωμα είχε απονεμηθεί από το Βασιλιά Κωνσταντίνο, με υπογραφή του Ελευθερίου Βενιζέλου( Υπουργού Στρατιωτικών το 1914) για την προσφορά του στους μακροχρόνιους αγώνες υπέρ της Πατρίδας.

(Θ.Γ.Τ

Δίπλωμα συμμετοχής στον 1ο Π.Π. 1912-13 & 1914 (1)


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το 1952 εκδηλώθηκε επιδημία τύφου στο χωριό. Οι υγειονομικές αρχές τότε θεώρησαν σαν αιτία της μόλυνσης τις κορύτες στις βρύσες και στα πλαίσια των έργων εξυγίανσης αντικατέστησαν τις καλαίσθητες πέτρινες πελεκητές κορύτες με ακαλαίσθητους μεταλλικούς σωλήνες. Δεν τους πέρασε από το μυαλό ότι το νερό θα μπορούσε να είχε μολυνθεί από το πέρασμά του κάτω από αυλές και σπίτια, αφού οι βρύσες ήταν σε σημείο χαμηλότερο από τα σπίτια. Το υδραγωγείο που έφερε καθαρό νερό από την Κοκκινόβρυση έγινε αργότερα, το 1959.