Αντίγραφο του διπλώματος αυτού, εστάλη για την ιστοσελίδα από τον κ. Γεώργιο Ρήγα,(εγγονός εξ αγχιστείας του τιμωμένου Ηλία Γιαννακόπουλου η  Λιακόγαμβρον –Σκουρκολιά, γαμβρός της Ελένης Γιαννακοπούλου)

Το δίπλωμα είχε απονεμηθεί από το Βασιλιά Κωνσταντίνο, με υπογραφή του Ελευθερίου Βενιζέλου( Υπουργού Στρατιωτικών το 1914) για την προσφορά του στους μακροχρόνιους αγώνες υπέρ της Πατρίδας.

(Θ.Γ.Τ

Δίπλωμα συμμετοχής στον 1ο Π.Π. 1912-13 & 1914 (1)


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το Δημοτικό Σχολείο άρχισε να χτίζεται τον Αύγουστο του 1936. Επειδή τότε δεν πήγαινε αυτοκίνητο στου Σέρβου, τα τσιμέντα τα κουβάλησαν με μουλάρια από τα Λαγκάδια. Τις σιδερόβεργες όμως για την πλάκα, λόγω του μήκους τους και της φύσης του μονοπατιού δεν μπορούσαν να τις φορτώσουν στα ζώα και γι' αυτό τις κουβάλησαν οι Σερβαίοι στον ώμο από τα Λαγκάδια. Οι εργασίες σταμάτησαν λόγω του πολέμου και συνεχίστηκαν μετά το 1949. Οι αίθουσες του σχολείου άνοιξαν για τους μαθητές το 1954.