Αντίγραφο του διπλώματος αυτού, εστάλη για την ιστοσελίδα από τον κ. Γεώργιο Ρήγα,(εγγονός εξ αγχιστείας του τιμωμένου Ηλία Γιαννακόπουλου η  Λιακόγαμβρον –Σκουρκολιά, γαμβρός της Ελένης Γιαννακοπούλου)

Το δίπλωμα είχε απονεμηθεί από το Βασιλιά Κωνσταντίνο, με υπογραφή του Ελευθερίου Βενιζέλου( Υπουργού Στρατιωτικών το 1914) για την προσφορά του στους μακροχρόνιους αγώνες υπέρ της Πατρίδας.

(Θ.Γ.Τ

Δίπλωμα συμμετοχής στον 1ο Π.Π. 1912-13 & 1914 (1)


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τον Φεβρουάριο 1956 έριξε τόσο χιόνι που έκλεισε ο δρόμος και το χωριό αποκλείσθηκε από το υπόλοιπο κόσμο για εβδομάδες. Οι «σάκκινες» με το αλεύρι στα μαγαζιά τελείωσαν και ο κόσμος άρχισε να μην έχει ψωμί. Ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργης Δάρας (Γιώκο-Ντάρας) τηλεφώνησε στο Νομάρχη και του είπε «πεθαίνουμε απαξάπαντες. Ανάγκη να μας στείλετε κατεπειγόντως άλευρα. Μη βραδύνετε». Η νομαρχία ανταποκρίθηκε και την άλλη ημέρα ήρθε ένα ντακότα και έριξε αλεύρι και σιτάρι στα χωράφια, στην απάνω μεριά του χωριού, από τη Ζευγολατίτσα μέχρι το σπίτι του Γιωργιού.