Δίπλωμα απονομής μεταλλίου στον Ηλία Ι. Γιαννακόπουλο το 1914.

 

Αντίγραφο του διπλώματος αυτού, εστάλη για την ιστοσελίδα από τον κ. Γεώργιο Ρήγα,(εγγονός εξ αγχιστείας του τιμωμένου Ηλία Γιαννακόπουλου η  Λιακόγαμβρον –Σκουρκολιά, γαμβρός της Ελένης Γιαννακοπούλου)

Το δίπλωμα είχε απονεμηθεί από το Βασιλιά Κωνσταντίνο, με υπογραφή του Ελευθερίου Βενιζέλου( Υπουργού Στρατιωτικών το 1914) για την προσφορά του στους μακροχρόνιους αγώνες υπέρ της Πατρίδας.

(Θ.Γ.Τ

Δίπλωμα συμμετοχής στον 1ο Π.Π. 1912-13 & 1914 (1)


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )