Αναδημοσίευση από το face book   της Μαρίνας Διαμαντοπούλου-Τρουπή

200 χρόνια από την Άλωση της Τριπολιτσάς (23-9-1821)

Είναι το σημαντικότερο πολεμικό γεγονός του πρώτου έτους της Επανάστασης, που έκρινε την έκβαση της.

Όλα τα ελληνικά στρατεύματα και οι καπεταναίοι, ύστερα από πολιορκία μηνών, συγκεντρώθηκαν γύρω από τα τείχη της Τριπολιτσάς και η επιτυχία τους ήταν θέμα χρόνου. Αποδείχτηκε δε η στρατηγική ιδιοφυΐα του Γέρου του Μοριά, Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

Ως και ο γηραιός Κόλιας Πλαπούτας, από το χωριό Παλούμπα Γορτυνίας,

“έσπευσε μετά χαράς επί φορείου εις την πολιορκουμένην Τρίπολιν και έδιδε γνώμας, περί της ταχυτέρας εκπορθήσεως αυτής, εις τον Κολοκοτρώνην…..”

(Τ. Κανδηλώρος, “Η Γορτυνία”).

 

Παρά την μεγάλη σκληρότητα αυτής της μάχης, οι Έλληνες πήραν δύναμη για την συνέχεια του αγώνα, και δεν είναι σωστό να κρίνουμε εκείνα τα γεγονότα με σημερινούς όρους, αλλά να προσπαθήσουμε να μπούμε στη θέση τους.

Ο Φωτάκος, αγωνιστής και γραμματέας του Κολοκοτρώνη, ζώντας εκείνες τις φοβερές ιστορικές στιγμές ως αγωνιστής, και αντικρούοντας τα γραφόμενα του Τρικούπη, περιγράφει στ΄ απομνημονεύματά του, την κατάσταση που επικρατούσε έξω από τα τείχη της Τριπολιτσάς, λίγες μέρες πριν την είσοδο των Ελλήνων, σχετικά με την τροφοδοσία των πολιορκητών αλλά και των εξερχομένων Τούρκων αμάχων και Αρβανιτών:

 

“….το στρατόπεδον είχε πλήθος τροφών κατά την τάξιν του, διότι η Εφορία είχε φροντίσει, περί τούτου, και από τους 7 φούρνους τας τελευταίας ημέρας ήρχοντο εις το στρατόπεδον της Καρύταινας κατά την ακόλουθον διαταγήν της Εφορίας υπέρ τας 7.000 ταϊνια*.

 

Ιδού η διαταγή:

Αδελφοί πρόκριτοι και επιστάται των φούρνων Πιάνας, Αλωνίσταινας, Βυτίνας, Μαγουλιάνων, κλπ.

Με το να άρχισαν οι Τούρκοι γυναικόπαιδα και εβγαίνουν, μάλιστα σήμερον θα έβγουν και οι Αρβανίται όλοι (και τούτο λέγει δια να τους βιάση) στοχασθήτε πόσον ψωμί χρειάζεται.

Δια τούτο τώρα εις το ύστερον να δείξετε γαϊρέτι* να φέρη ο κάθε φούρνος από χίλια ταϊνια την κάθε ημέραν και περισσότερα για τέσσαρες πέντε ημέραις.

Προσέχετε όμως μην δείξετε αμέλειαν εις τούτο και δεν έλθουν τα ταϊνια ως άνωθεν ότι στοχασθήτε το κακόν…

.

Τη 20 Σεπτεμβρίου(1821) Άγιος Βλάσσης

Οι Αδελφοί

Κανέλλος Δελιγιάννης

Σπήλιος Κουλάς

Δημητράκης Παπαγιαννόπουλος

Γεώργιος Δημητρακόπουλος

…………………………………….

*ταϊνια= συσσίτια

*γαϊρέτι=προθυμία, ζήλος

.

(ΧΙΜ)


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τον Φεβρουάριο 1956 έριξε τόσο χιόνι που έκλεισε ο δρόμος και το χωριό αποκλείσθηκε από το υπόλοιπο κόσμο για εβδομάδες. Οι «σάκκινες» με το αλεύρι στα μαγαζιά τελείωσαν και ο κόσμος άρχισε να μην έχει ψωμί. Ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργης Δάρας (Γιώκο-Ντάρας) τηλεφώνησε στο Νομάρχη και του είπε «πεθαίνουμε απαξάπαντες. Ανάγκη να μας στείλετε κατεπειγόντως άλευρα. Μη βραδύνετε». Η νομαρχία ανταποκρίθηκε και την άλλη ημέρα ήρθε ένα ντακότα και έριξε αλεύρι και σιτάρι στα χωράφια, στην απάνω μεριά του χωριού, από τη Ζευγολατίτσα μέχρι το σπίτι του Γιωργιού.