Βασίλη Κ. Σχίζα.
.
Ο Ιταλός πολιτικός, κατά την Αναγέννηση, Νικ. Μακιαβέλι (1469-1527) γράφει στο βιβλίο του -Ο Ηγεμόνας- πως,
«ότι εξυπηρετεί τον πολιτικό ηγέτη είναι και νόμιμο».  
.

Πρόκειται για τη βάση του «μακιαβελισμού» σύμφωνα με την οποία ερμηνεύεται η ραδιουργία στην πολιτική και η ανηθικότητα απέναντι σε αρχές και αξίες. Οι αντίπαλοι αυτού του καταίσχυντου πολιτικού δόγματος, χαρακτήριζαν τον Μακιαβέλι κυνικό στη συμπεριφορά και ανήθικο στην ενάσκηση της διοίκησης, έννοιες βεβαίως που συνιστούν τον «μακιαβελισμό». Αυτό το άθλιο πολιτικό δόγμα των μηχανορραφιών είναι ευρύτερα γνωστό στη χώρα μας με τη φράση «διαίρει και βασίλευε».

Με απλό παράδειγμα θα αναφερθούμε στη μακιαβελική εφαρμογή του «διαίρει και βασίλευε» στην Ενωμένη(;) Ευρώπη

αλλά και στη χώρα μας, από την μοναδική υπερδύναμη, την εκείθεν του Ατλαντικού. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν προκειμένου να επισκεφτούν τις ΗΠΑ οφείλουν να έχουν εφοδιασθεί με βίζα από τα αμερικάνικα προξενεία. Η μακιαβελική αμερικάνικη διπλωματία «διαίρεσε» τα κράτη της Ευρώπης σε δύο κατηγορίες. Σ’ αυτά που οι πολίτες τους μπορούν να πηγαίνουν στις ΗΠΑ χωρίς βίζα και την άλλη κατηγορία που οι κάτοικοί τους πρέπει να έχουν εξασφαλίσει προηγουμένως βίζα.

Η χώρα μας «κατατάχτηκε» από τους Αμερικάνους στην κατηγορία των κρατών εκείνων όπου οι πολίτες τους πρέπει προηγουμένως να υπόκεινται σε έλεγχο, δηλαδή να έχουν βίζα για την είσοδό τους στην Αμερική. Επειδή λοιπόν στη Γηραιά Ήπειρο δεν υπάρχει αρραγές ευρωπαϊκό μέτωπο στο θέμα αυτό και επειδή μερικά κράτη της Ε.Ε. κατά παράβαση του Κοινοτικού Δικαίου έχουν κάνει διμερείς συμφωνίες με τις ΗΠΑ, η Ελλάδα εμπλέκεται αυτή την περίοδο στη μακιαβελική πολιτική της υπερδύναμης.

Η Ελληνική κυβέρνηση για να επιτύχει την εξαίρεση των Ελλήνων ώστε να μεταβαίνουν χωρίς βίζα στις ΗΠΑ, θα υποχρεωθεί σε ανταλλάγματα ! Συγκεκριμένα θα παρέχονται πληροφορίες στους Αμερικάνους για τους Έλληνες που θα πηγαίνουν στις ΗΠΑ. Ωραιοποιημένα τις πληροφορίες αυτές ονομάζουν

«μέτρα συνεργασίας (!) και ασφάλειας».

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ταξιδιώτες Έλληνες προς τις ΗΠΑ θα χρειάζονται «ηλεκτρονική εξουσιοδότηση»

από τους Αμερικάνους αφού πρώτα οι ελληνικές αρχές θα τους παρέχουν πληροφορίες ακόμη για θέματα του ποινικού κώδικα, της φορολογικής δήλωσης και άλλων προσωπικών δεδομένων που είναι απαγορευτικά για κοινοποίηση στη χώρα μας.

…Στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, οι θυμόσοφοι πατριώτες μου λένε:

«Αχαμνό χωριό τα λίγα σπίτια».

Θα συμπλήρωνα, που χρήζουν δυνατών …μπροστάρηδων.

.

(ΧΙΜ)

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )