Άνθρωποι της σκαλωσιάς (3)

.

.

Αποσπάσματα (συνέχειες) από το βιβλίο του Θ. Κ. Τρουπή "Άνθρωποι της σκαλωσιάς".

(συνέχεια 3η)

(Για την δεύτερη δημοσίευση πατείστε  -- Ε Δ Ω --)

.ΘΚΤ-Α

ΘΚΤ-ΑΝΘΡ.ΣΚΑΛ.14ΘΚΤ-ΑΝΘΡ.ΣΚΑΛ.15ΘΚΤ-ΑΝΘΡ.ΣΚΑΛ.16ΘΚΤ-ΑΝΘΡ.ΣΚΑΛ.17ΘΚΤ-ΑΝΘΡ.ΣΚΑΛ.18

.

(χιμ)


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )