.

.

Αποσπάσματα (συνέχειες) από το βιβλίο του Θ. Κ. Τρουπή "Άνθρωποι της σκαλωσιάς".

(συνέχεια 3η)

(Για την δεύτερη δημοσίευση πατείστε  -- Ε Δ Ω --)

.ΘΚΤ-Α

ΘΚΤ-ΑΝΘΡ.ΣΚΑΛ.14ΘΚΤ-ΑΝΘΡ.ΣΚΑΛ.15ΘΚΤ-ΑΝΘΡ.ΣΚΑΛ.16ΘΚΤ-ΑΝΘΡ.ΣΚΑΛ.17ΘΚΤ-ΑΝΘΡ.ΣΚΑΛ.18

.

(χιμ)


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τον Φεβρουάριο 1956 έριξε τόσο χιόνι που έκλεισε ο δρόμος και το χωριό αποκλείσθηκε από το υπόλοιπο κόσμο για εβδομάδες. Οι «σάκκινες» με το αλεύρι στα μαγαζιά τελείωσαν και ο κόσμος άρχισε να μην έχει ψωμί. Ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργης Δάρας (Γιώκο-Ντάρας) τηλεφώνησε στο Νομάρχη και του είπε «πεθαίνουμε απαξάπαντες. Ανάγκη να μας στείλετε κατεπειγόντως άλευρα. Μη βραδύνετε». Η νομαρχία ανταποκρίθηκε και την άλλη ημέρα ήρθε ένα ντακότα και έριξε αλεύρι και σιτάρι στα χωράφια, στην απάνω μεριά του χωριού, από τη Ζευγολατίτσα μέχρι το σπίτι του Γιωργιού.