Απόσπασμα από το βιβλίο

"Σκαλίζοντας τις ρίζες μας" (Αθήνα 1987),

του αείμνηστου Σερβαίου Λογοτέχνη  Θεόδωρου Κ. Τρουπή.
.ΘΚΤ-ΧΡΙΣΤ-Α

ΘΚΤ-ΧΡΙΣΤ-Β

ΘΚΤ-ΧΡΙΣΤ-Γ

ΘΚΤ-ΧΡΙΣΤ-Δ

.Για την συνέχεια πατείστε στη λέξη "προηγούμενα"

(χιμ)

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.