Απόσπασμα από το βιβλίο

"Σκαλίζοντας τις ρίζες μας" (Αθήνα 1987),

του αείμνηστου Σερβαίου Λογοτέχνη
Θεόδωρου Κ. Τρουπή.
.ΘΚΤ-ΧΡΙΣΤ-Α

ΘΚΤ-ΧΡΙΣΤ-Β

ΘΚΤ-ΧΡΙΣΤ-Γ

ΘΚΤ-ΧΡΙΣΤ-Δ

.Για την συνέχεια πατείστε στη λέξη "προηγούμενα"

(χιμ)

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.