.

Απόσπασμα από το βιβλίο "Σκαλίζοντας τις ρίζες μας" (Αθήνα 1987),
του αείμνηστου Σερβαίου Λογοτέχνη Θεόδωρου Κ. Τρουπή.
 

.ΘΚΤ-ΧΡΙΣΤ-Ε

ΘΚΤ-ΧΡΙΣΤ-Ζ

ΘΚΤ-ΧΡΙΣΤ-Η

ΘΚΤ-ΧΡΙΣΤ-Θ

 

 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

(χιμ)


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.