Γουρνοσφαξιές και Μπούλες στο χωριό τον περασμένο αιώνα

.

.ΘΚΤ-ΕΞΩΦΥΛΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΟΥΡΝΟΣΦΑΞΙΕΣ

ΘΚΤ-ΓΟΥΡΝΟΣΦ-1
ΘΚΤ-ΓΟΥΡΝΟΣΦ-2
ΘΚΤ-ΓΟΥΡΝΟΣΦ-3
ΘΚΤ-ΓΟΥΡΝΟΣΦ-4
ΘΚΤ-ΓΟΥΡΝΟΣΦ-5

.Γουρνοσφαξιές 5

.Γουρνοσφαξιές 6

Φωτογραφίες από το face book του "ΑΤΟΖΗΝΟΣ ΦΣ"

ΜΠΟΥΛΕΣ
ΘΚΤ-ΜΠΟΥΛΕΣ-1
ΘΚΤ-ΜΠΟΥΛΕΣ-2
 

(ΧΙΜ)


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τον Φεβρουάριο 1956 έριξε τόσο χιόνι που έκλεισε ο δρόμος και το χωριό αποκλείσθηκε από το υπόλοιπο κόσμο για εβδομάδες. Οι «σάκκινες» με το αλεύρι στα μαγαζιά τελείωσαν και ο κόσμος άρχισε να μην έχει ψωμί. Ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργης Δάρας (Γιώκο-Ντάρας) τηλεφώνησε στο Νομάρχη και του είπε «πεθαίνουμε απαξάπαντες. Ανάγκη να μας στείλετε κατεπειγόντως άλευρα. Μη βραδύνετε». Η νομαρχία ανταποκρίθηκε και την άλλη ημέρα ήρθε ένα ντακότα και έριξε αλεύρι και σιτάρι στα χωράφια, στην απάνω μεριά του χωριού, από τη Ζευγολατίτσα μέχρι το σπίτι του Γιωργιού.