Γουρνοσφαξιές και Μπούλες στο χωριό τον περασμένο αιώνα

.

.ΘΚΤ-ΕΞΩΦΥΛΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΟΥΡΝΟΣΦΑΞΙΕΣ

ΘΚΤ-ΓΟΥΡΝΟΣΦ-1
ΘΚΤ-ΓΟΥΡΝΟΣΦ-2
ΘΚΤ-ΓΟΥΡΝΟΣΦ-3
ΘΚΤ-ΓΟΥΡΝΟΣΦ-4
ΘΚΤ-ΓΟΥΡΝΟΣΦ-5

.Γουρνοσφαξιές 5

.Γουρνοσφαξιές 6

Φωτογραφίες από το face book του "ΑΤΟΖΗΝΟΣ ΦΣ"

ΜΠΟΥΛΕΣ
ΘΚΤ-ΜΠΟΥΛΕΣ-1
ΘΚΤ-ΜΠΟΥΛΕΣ-2
 

(ΧΙΜ)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το Δημοτικό Σχολείο άρχισε να χτίζεται τον Αύγουστο του 1936. Επειδή τότε δεν πήγαινε αυτοκίνητο στου Σέρβου, τα τσιμέντα τα κουβάλησαν με μουλάρια από τα Λαγκάδια. Τις σιδερόβεργες όμως για την πλάκα, λόγω του μήκους τους και της φύσης του μονοπατιού δεν μπορούσαν να τις φορτώσουν στα ζώα και γι' αυτό τις κουβάλησαν οι Σερβαίοι στον ώμο από τα Λαγκάδια. Οι εργασίες σταμάτησαν λόγω του πολέμου και συνεχίστηκαν μετά το 1949. Οι αίθουσες του σχολείου άνοιξαν για τους μαθητές το 1954.