Από το  βιβλίο  "Ημερολόγιο της Φτέρης",  Αθήνα 1988 (β έκδοση)

 

Ν ά ε ι χ α μ ε   τ ι   ν ά ε ι χ α μ ε.

Τ ί π ο τ α   α ς    μη ν   ε ί χ α μ ε.

Ά λ λ ο   α π ό   δ υ ο   μ ά τ ι α

μ ό ν ο   π α ι δ ι κ ά.

 

Optimized.Album servou mer apopsi2 1
 (Θέα  από το  μπαλκόνι της  συγγραφέως)
ΜΑΠ Νάχαμε 1
ΜΑΠ Νάχαμε 2
ΜΑΠ Νάχαμε 3
ΜΑΠ Νάχαμε 4

 

(ΧΙΜ)

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.