Από το  βιβλίο  "Ημερολόγιο της Φτέρης",  Αθήνα 1988 (β έκδοση)

 

Ν ά ε ι χ α μ ε   τ ι   ν ά ε ι χ α μ ε.

Τ ί π ο τ α   α ς    μη ν   ε ί χ α μ ε.

Ά λ λ ο   α π ό   δ υ ο   μ ά τ ι α

μ ό ν ο   π α ι δ ι κ ά.

 

Optimized.Album servou mer apopsi2 1
 (Θέα  από το  μπαλκόνι της  συγγραφέως)
ΜΑΠ Νάχαμε 1
ΜΑΠ Νάχαμε 2
ΜΑΠ Νάχαμε 3
ΜΑΠ Νάχαμε 4

 

(ΧΙΜ)

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τον Φεβρουάριο 1956 έριξε τόσο χιόνι που έκλεισε ο δρόμος και το χωριό αποκλείσθηκε από το υπόλοιπο κόσμο για εβδομάδες. Οι «σάκκινες» με το αλεύρι στα μαγαζιά τελείωσαν και ο κόσμος άρχισε να μην έχει ψωμί. Ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργης Δάρας (Γιώκο-Ντάρας) τηλεφώνησε στο Νομάρχη και του είπε «πεθαίνουμε απαξάπαντες. Ανάγκη να μας στείλετε κατεπειγόντως άλευρα. Μη βραδύνετε». Η νομαρχία ανταποκρίθηκε και την άλλη ημέρα ήρθε ένα ντακότα και έριξε αλεύρι και σιτάρι στα χωράφια, στην απάνω μεριά του χωριού, από τη Ζευγολατίτσα μέχρι το σπίτι του Γιωργιού.