Από το  βιβλίο  "Ημερολόγιο της Φτέρης",  Αθήνα 1988 (β έκδοση)

 

Ν ά ε ι χ α μ ε   τ ι   ν ά ε ι χ α μ ε.

Τ ί π ο τ α   α ς    μη ν   ε ί χ α μ ε.

Ά λ λ ο   α π ό   δ υ ο   μ ά τ ι α

μ ό ν ο   π α ι δ ι κ ά.

 

Optimized.Album servou mer apopsi2 1
 (Θέα  από το  μπαλκόνι της  συγγραφέως)
ΜΑΠ Νάχαμε 1
ΜΑΠ Νάχαμε 2
ΜΑΠ Νάχαμε 3
ΜΑΠ Νάχαμε 4

 

(ΧΙΜ)

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )