Επεξεργασία/Ανάρτηση: Χρήστος Δημητρόπουλος
Φωτογραφίες: Από το βιβλίο του Βασίλη Ι. Δάρα, «Ιστορικά του Σέρβου Γορτυνίας - Οι γενιές των Σερβαίων».                                         *  


Εικόνες από το χωριό