Επεξεργασία/Ανάρτηση: Χρήστος Δημητρόπουλος
Φωτογραφίες: Από το βιβλίο του Βασίλη Ι. Δάρα  «Ιστορικά του Σέρβου Γορτυνίας - Οι γενιές των Σερβαίων».                                          *
 ---------

Εικόνες από το χωριό