ΚΑΒΑΦΗΣ: Εις Ιταλικήν παραλίαν.

.

                                Από το ιστολόγιο του Γεωργίου Λ. Παπαθωμόπουλου.                                    

 . 

Ο Κήμος Μενεδώρου, Ιταλιώτης νέος,
τον βίον του περνά μέσα στες διασκεδάσεις·
ως συνειθίζουν τούτο οι απ’ την Μεγάλη Ελλάδα
μες στα πολλά τα πλούτη αναθρεμένοι νέοι.

 

Μα σήμερα είναι λίαν, παρά το φυσικό του,
σύννους και κατηφής. Κοντά στην παραλίαν,
με άκραν μελαγχολίαν βλέπει που εκφορτώνουν
τα πλοία με την λείαν εκ της Πελοποννήσου.

 

Λάφυρα ελληνικά· η λεία της Κορίνθου.

A σήμερα βεβαίως δεν είναι θεμιτόν,
δεν είναι δυνατόν ο Ιταλιώτης νέος
νάχει για διασκεδάσεις καμιάν επιθυμίαν.

 

γλυπτική: IGOR MITORAJ

.ΠΑΠΑΘ-ΚΑΒΑΦΗΣ

.

.ΠΑΠΑΘ-ΚΑΒΑΦΗΣ-2

.

(χιμ)


Εικόνες από το χωριό