Χ ρ ό ν ι α  π ο λ λ ά

για την εργατική Πρωτομαγιά,

σε όλους τους πατριώτες και φίλους της ιστοσελίδας μας,

χωρίς τις φετινές απαγορεύσεις (2020) , λόγω κορωνοϊού.

ΜΧΜ-Η ΠΟΔΗΛΑΤΙΣΣΑ

Η π ο δ η λ ά τ ι σ σ α.

(πίνακας 40χ60, ακριλικά σε καμβά)

Άσκηση στην εξοχή, εν μέσω κορωνοϊού (2020),

μακριά από συγχρωτισμούς,

και τηρώντας σχολαστικά

τους κανόνες προσωπικής υγιεινής.

Είμαστε αισιόδοξοι!! «…Και αυτό θα περάσει».

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )