.

.

ΜΧΜ-ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 2021
 

.

Ας ευχηθούμε για το 2021 να είναι μια “γούρικη χρονιά”

και να απαλλαγούμε από τη μάστιγα της πανδημίας του Covid 19.

Για να συμβεί αυτό οφείλουμε όλοι να εμβολιαστούμε,

σύμφωνα με τα δεδομένα της επιστήμης

και να συνεχίσουμε να τηρούμε με σχολαστικότητα τα μέτρα προφύλαξης.

Έτσι θα μπορέσουμε να ξανασυναντηθούμε όλοι

το καλοκαίρι στο χωριό (ίσως με κάποια μέτρα προφύλαξης).

Κ α λ ή   χ ρ ο ν ι ά   σ ε   ό λ ο  υ ς.

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )