.

ΜΧΜ-ΛΙΜΝΗ ΜΕ ΝΟΥΦΑΡΑ
Μια δική μου εκδοχή για 
 τ η ν   λ ι μ ν ο ύ λ α   μ ε   τ α   ν ο ύ φ α ρ α   τ ο υ   Μ ο ν έ 
(σπουδή)
(Ακρυλικά σε χαρτί 60Χ60 εκ.)
(χιμ) 

 

 

 

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.