ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ
Ο  Ά γ ι ο ς   Σ υ μ ε ώ ν  o  Θ ε ο δ ό χ ο ς

 

Σύμφωνα με τα ιερά κείμενα, ο Άγιος Συμεών ήταν ο αρχιερέας στο Ναό του Σολομώντα.

Προϋπάντησε τον Χριστό στο Ναό -ΥΠΑΠΑΝΤΗ  ΚΥΡΙΟΥ- όταν σαράντισε η Παναγία

και ανεφώνησε το γνωστό:

Ν υ ν   α π ο λ ύ ε ι ς   τ  ο ν   δ ο  ύ λ ο ν   σ ο υ    Δ έ σ  π ο τ α.

Η μνήμη του εορτάζεται στις 3 Φεβρουαρίου, την επομένη της Υπαπαντής. 

 

Απολυτίκιον Αγίου

Τον Υπερθεον Λόγον σάρκα γενόμενον,

ενηγκαλίσω ως βρέφος εν τω Ναώ του Θεού,

Θεοδόχε Συμεών Πρεσβύτα ένδοξε,

όθεν και Άννα η σεπτή, ανθομολόγησιν αυτώ,

προσήγαγεν ως Προφήτις, όθεν υμάς ευφημούμεν,

οία Χριστού θείους θεράποντος.


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )