Πίνακες Ζωγραφικής

 

tf Tree in the desert 400 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Δένδρο στην έρημο.

tf Servou Mainstreet 336 448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Σέρβου, κεντρικός δρόμος.

 tf Servou 1966 400 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Χωριό Σέρβου 1966.

tf Kritikos Daydreaming 336 448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Κρητικός

 

tf Boys Catching Turtles 400 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Παιδιά που πιάνουν χελώνες.

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )