Από το περιοδικό "Σκαλίζοντας τις ρίζες μας", Φθινόπωρο 1978.

Από την Κυριακή των Βαγιώνε το βράδυ αρχινάνε οι ολονυχτίες.
Τα παιδιά πάνε με τα κλεφτοφάναρα και τα δαυλιά στην εκκλησία.
Οι γέροι και οι μεσόκοποι φέγγουνε με τα λαδοφάναρα
και περπατάνε από την εκκλησία στο σπίτι. 

ΘΚΤαΘΚΤβΘΚΤγΘΚΤδΘΚΤεΘΚΤζΘΚΤηΘΚΤθ


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.