Μεγάλη βδομάδα και Κυριακή του Πάσχα στο χωριό, τον περασμένο αιώνα.

 

Από το περιοδικό "Σκαλίζοντας τις ρίζες μας", Φθινόπωρο 1978.

Από την Κυριακή των Βαγιώνε το βράδυ αρχινάνε οι ολονυχτίες.
Τα παιδιά πάνε με τα κλεφτοφάναρα και τα δαυλιά στην εκκλησία.
Οι γέροι και οι μεσόκοποι φέγγουνε με τα λαδοφάναρα
και περπατάνε από την εκκλησία στο σπίτι. 

ΘΚΤαΘΚΤβΘΚΤγΘΚΤδΘΚΤεΘΚΤζΘΚΤηΘΚΤθ


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.