Μεγάλη βδομάδα και Κυριακή του Πάσχα στο χωριό, τον περασμένο αιώνα.

 

Από το περιοδικό "Σκαλίζοντας τις ρίζες μας", Φθινόπωρο 1978.

Από την Κυριακή των Βαγιώνε το βράδυ αρχινάνε οι ολονυχτίες.
Τα παιδιά πάνε με τα κλεφτοφάναρα και τα δαυλιά στην εκκλησία.
Οι γέροι και οι μεσόκοποι φέγγουνε με τα λαδοφάναρα
και περπατάνε από την εκκλησία στο σπίτι. 

ΘΚΤαΘΚΤβΘΚΤγΘΚΤδΘΚΤεΘΚΤζΘΚΤηΘΚΤθ


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )