Σπίτι Ρηγόπουλου ΛΑΓΚΑΔΙΑ Στον ιστότοπο των Λαγκαδίων ANTHITISPETRAS.GR  διαβάσαμε πως ο ομώνυμος  σύλλογος δραστηριοποιείται για να φτιάξει ένα Κέντρο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής στα Λαγκάδια. Προς τούτο έχει επιλέξει να αξιοποιήσει το κτίριο Ρηγόπουλου που φαίνεται στη φωτογραφία και έκανε έκκληση κυρίως στους Λαγκαδινούς να συνεισφέρουν γι αυτό το έργο. Πράγματι η ανταπόκριση υπήρξε εντυπωσιακή όπως προκύπτει από τα ποσά που προσφέρθηκαν και δημοσιεύθηκαν στον παραπάνω ιστότοπο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στον ιστότοπο:

«…Ενθουσιασμό έχει προκαλέσει το κάλεσμα της Κίνησής μας στους πολίτες να συνδράμουν τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται για την αγορά κτηρίου, το οποίο θα στεγάσει το Κέντρο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής στα Λαγκάδια. Όλο και περισσότεροι πολίτες συμβάλουν, παρά τις γνωστές οικονομικές δυσκολίες, δίνοντας σάρκα και οστά στο κοινό μας όραμα…»

Είναι άξια κάθε επαίνου αυτή η πρωτοβουλία γιατί εκτός των άλλων θα αναδείξει την ιστορία των Λαγκαδινών μαστόρων και την τέχνη τους στη επεξεργασία και τη χρήση της πέτρας. Για μας τους Σερβαίους έχει ξεχωριστή σημασία η δημιουργία ενός τέτοιου Κέντρου, γιατί η πορεία των Σερβαίων μαστόρων ήταν παράλληλη με αυτή των Λαγκαδινών μαστόρων.

ΧΙΜ


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )