Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ του Συνδέσμου Σερβαίων


LOGOTYPO 001
Από τις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου την Κυριακή 31-03-2013, εκλέχθηκαν εννέα τακτικά μέλη, τα ονόματα των οποίων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου. Την Παρασκευή 19-04-2013, συνήλθαν σε πρώτη συνεδρίαση οι εκλεγέντες, για την συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ.

Ομόφωνα εξελέγησαν οι:

Σχίζας Θεόδωρος του Νικολάου, πρόεδρος

Κωνσταντοπούλου Αικατερίνη του Νικολάου, αντιπρόεδρος

Ρουσιάς Μαρίνος του Ιωάννη, Γενικός Γραμματέας

Σχίζας Νικόλαος του Στυλιανού, Ειδικός Γραμματέας

Δημοπούλου Ασημίνα του Αθανασίου, Ταμίας

Μέλη

Σχίζας Αθανάσιος του Ηλία

Βέργος Ιωάννης του Σταύρου

Σχίζας Αθανάσιος του Παναγιώτη

Δρελιώζη Αγγελική του Παναγιώτη


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )