Αιτήματα του Δ.Σ. για παραχώρηση του Π/Κ Σέρβου από το Δήμο Γορτυνίας

 

Χρόνος παραχώρησης χρήσης της αιθούσης του Πολιτιστικού Κέντρου Σέρβου.

Το ΔΣ του Συνδέσμου την 29η Αυγούστου 2012 έστειλε επιστολή στο Δήμο Γορτυνίας με αίτημα την χρονική επέκταση της παραχώρησης χρήσης της αιθούσης του Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού μας Σέρβου στα  99 χρόνια. Στη συνέχεια ακολούθησαν άλλες δύο επιστολές από πλευρά του Συνδέσμου και τελικά λάβαμε την απάντηση του Δημάρχου Γορτυνίας κ. Γιάννη Γιαννόπουλου με την υπ' αριθμ. πρωτ. 11268/10-07-2013 επιστολή του.

Για ενημέρωση των συγχωριανών μας,  παραθέτουμε τις επιστολές που στείλαμε, κάθως και την απάντηση του Δήμου.

 

 

 
 

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.