Χρόνος παραχώρησης χρήσης της αιθούσης του Πολιτιστικού Κέντρου Σέρβου.

Το ΔΣ του Συνδέσμου την 29η Αυγούστου 2012 έστειλε επιστολή στο Δήμο Γορτυνίας με αίτημα την χρονική επέκταση της παραχώρησης χρήσης της αιθούσης του Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού μας Σέρβου στα  99 χρόνια. Στη συνέχεια ακολούθησαν άλλες δύο επιστολές από πλευρά του Συνδέσμου και τελικά λάβαμε την απάντηση του Δημάρχου Γορτυνίας κ. Γιάννη Γιαννόπουλου με την υπ' αριθμ. πρωτ. 11268/10-07-2013 επιστολή του.

Για ενημέρωση των συγχωριανών μας,  παραθέτουμε τις επιστολές που στείλαμε, κάθως και την απάντηση του Δήμου.

 

 

 
 

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τον Φεβρουάριο 1956 έριξε τόσο χιόνι που έκλεισε ο δρόμος και το χωριό αποκλείσθηκε από το υπόλοιπο κόσμο για εβδομάδες. Οι «σάκκινες» με το αλεύρι στα μαγαζιά τελείωσαν και ο κόσμος άρχισε να μην έχει ψωμί. Ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργης Δάρας (Γιώκο-Ντάρας) τηλεφώνησε στο Νομάρχη και του είπε «πεθαίνουμε απαξάπαντες. Ανάγκη να μας στείλετε κατεπειγόντως άλευρα. Μη βραδύνετε». Η νομαρχία ανταποκρίθηκε και την άλλη ημέρα ήρθε ένα ντακότα και έριξε αλεύρι και σιτάρι στα χωράφια, στην απάνω μεριά του χωριού, από τη Ζευγολατίτσα μέχρι το σπίτι του Γιωργιού.