Χρόνος παραχώρησης χρήσης της αιθούσης του Πολιτιστικού Κέντρου Σέρβου.

Το ΔΣ του Συνδέσμου την 29η Αυγούστου 2012 έστειλε επιστολή στο Δήμο Γορτυνίας με αίτημα την χρονική επέκταση της παραχώρησης χρήσης της αιθούσης του Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού μας Σέρβου στα  99 χρόνια. Στη συνέχεια ακολούθησαν άλλες δύο επιστολές από πλευρά του Συνδέσμου και τελικά λάβαμε την απάντηση του Δημάρχου Γορτυνίας κ. Γιάννη Γιαννόπουλου με την υπ' αριθμ. πρωτ. 11268/10-07-2013 επιστολή του.

Για ενημέρωση των συγχωριανών μας,  παραθέτουμε τις επιστολές που στείλαμε, κάθως και την απάντηση του Δήμου.

 

 

 
 

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )