30-09-2015. Συνεδρίαση ΔΣ Συνδέσμου

      Την τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στο γραφείο του Συνδέσμου στην Αθήνα, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του ΔΣ. Στην αρχή διαβάστηκαν και υπογράφηκαν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης και στη συνέχεια ο πρόεδρος κ. Ι. Μπόρας και ο Ταμίας κ. Ι. Στ. Βέργος ενημέρωσαν το ΔΣ πως συναντήθηκαν με τον γραμματέα κ. Μ. Ρουσιά και την ταμία κυρία Μίνα Δημοπούλου, του προηγούμενουΔΣ και παρέλαβαν το γραφείο και το Ταμείο του Συνδέσμου.

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν:

1)      ΕφημερίδαΑρτοζήνος.

Αποφασίστηκε να γίνει λεπτομερής έλεγχος από τις καταστάσεις αποστολής της εφημερίδας, με το σκεπτικό να εξαιρεθούν όσοι δεν έχουν πλέον σχέση με το Σύνδεσμο, δεν έχουν πληρώσει τη συνδρομή  τους, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος έκδοσης και αποστολής σε επίπεδα που να μπορεί ο Σύνδεσμος να ανταποκριθεί. Για τον ίδιο σκοπό θα γίνει καταγραφή από την εφημερίδα όσων έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους τα τελευταία 2-3 χρόνια.

2)      Μελέτη για το Γενεαλογικό Δένδρο  των Σχιζαίων.

Ο πατριώτης κ. Θάνος Ν. Σχίζας έστειλε στο γραφείο του Συνδέσμου μια μεγάλη κατάσταση (έναν πολύ μεγάλο πίνακα από 30 συνεχόμενες σελίδες Α4) με τα σόγια των Σερβαίων-Σχιζαίων. Πρόκειται για μία εξαιρετική και πολύ κοπιώδη δουλειά, που αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον πατριώτη. Θα γίνει συνεννόηση μαζί του για το πως αυτή η εργασία μπορεί να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα, έτσι ώστε να μπορούν εύκολα να την διαβάσουν οι επισκέπτες. Σε γενικές γραμμές ο κ. Σχίζας έχει καταγράψει πάνω από 300 ονόματα αρρένων, από τον πρώτο γεννήτορα του σογιού που ήταν ο Αθανάσιος Σχίζας και τις οκτώ γενιές που ακολούθησαν μέχρι και το 2013, που αναφέρεται η μελέτη. Μακάρι το παράδειγμά του να το ακολουθήσουν και άλλοι πατριώτες, ώστε να γίνει μια πλήρης μελέτη των σογιών του χωριού.

3)      Εργασίες στο Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού.

Όπως ενημερωθήκαμε σχετικά από τον εργολάβο,  ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο Πολιτιστικό Κέντρο, που αφορούσαν σε θέματα υγρασίας του κτιρίου.

Σχετικά με το θέμα του Π/Κ που βρίσκεται σε εκκρεμότητα μετά την από 28.2.2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση χρήσης του Πολιτιστικού Κέντρου και του κάτωθι αυτού επιπέδου χώρου για 99 χρόνια, θα στείλουμε επιστολή στο Δήμο και θα παρακαλέσουμε για την επίσπευση ολοκλήρωσης της διαδικασίας με την υπογραφή σύμβασης από τον κ. Δήμαρχο και το Σύνδεσμο, όπως προβλέπεται στο πρακτικό παραχώρησης .  Η απόφαση με αριθμό ο44, στην παράγραφο 3 αναφέρει:

«Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Ιωάννης Σπ. Γιαννόπουλος να υπογράψει τη σχετική σύμβαση».

Όταν υπογραφεί η σύμβαση το ΔΣ θα δραστηριοποιηθεί ώστε ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο Κέντρο και να  αξιοποιηθεί κατάλληλα και ο χώρος κάτω από την κύρια αίθουσα.

4)      Οικονομικά του Συνδέσμου

Ο ταμίας κ. Ι.Στ.Βέργος ενημέρωσε τοΔΣ πως παρέλαβε από την ταμία του προηγούμενουΔΣ  κυρία Μίνα Δημοπούλου 2.050 ευρώ. Πλέον αυτών εισπράχθηκαν από το νέο ΔΣ  1200 ευρώ, από τα οποία δαπανήθηκαν 185 ευρώ για την αγορά της τηλεόρασης της λαχειοφόρου αγοράς και 280 ευρώ για την επισκευή του Πολιτιστικού Κέντρου. Συνεπώς το ταμείο αυτή τη στιγμή έχει 2.050+735(1200-185-280)=2.785 ευρώ. Σε ξεχωριστή ανάρτηση θα δημοσιευθούν αναλυτικά οι συνδρομές των πατριωτών και άλλα οικονομικά στοιχεία.

 Ο Γραμματέας Χ. Μαραγκός.

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τον Φεβρουάριο 1956 έριξε τόσο χιόνι που έκλεισε ο δρόμος και το χωριό αποκλείσθηκε από το υπόλοιπο κόσμο για εβδομάδες. Οι «σάκκινες» με το αλεύρι στα μαγαζιά τελείωσαν και ο κόσμος άρχισε να μην έχει ψωμί. Ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργης Δάρας (Γιώκο-Ντάρας) τηλεφώνησε στο Νομάρχη και του είπε «πεθαίνουμε απαξάπαντες. Ανάγκη να μας στείλετε κατεπειγόντως άλευρα. Μη βραδύνετε». Η νομαρχία ανταποκρίθηκε και την άλλη ημέρα ήρθε ένα ντακότα και έριξε αλεύρι και σιτάρι στα χωράφια, στην απάνω μεριά του χωριού, από τη Ζευγολατίτσα μέχρι το σπίτι του Γιωργιού.