ΕΣΟΔΑ
Εισπράξεις από 16-08-2015 μέχρι 30-09-2015.
1) Συνδρομές
-Κωνσταντόπουλος      Ν.   Κώστας            50 ευρώ   (απ. 675)
-Κλεισούρας               Αγ.  Δημήτριος        30     "     (  "   676)
-Δάρας                       Ν.   Κώστας            30    "     (  "   677)
-Παγκράτης                Ν.    Κώστας            30    "     (  "   678)
-Κλεισούρας               Αγ.   Σπύρος           20   "      (  "   679)
-Ρουσιάς                    Κ.    Γιάννης            30  "      (  "    680)
-Τρουπή                    Θ.   Ελλένη              30   "      (  "   681)
-Αποστολόπουλος            Γεώργιος            30  "      (  "   682)
-Χειμώνας                 Δ.    Ευάγγελος        30  "      (  "   683)
-Δάρας                      Χ.    Ευστάθιος         50  "      (  "   684)
-Μαραγκός                Ι.     Χρήστος            50  "      (  ''   685)
-Μπόρας                    Κ.    Γιάννης             70 "      (  "   686)
-Τρουπής                  Θ.     Γεώργιος           50  "      (  "   687)
-Ανδριοπούλου-Βεσδέκη  Ουρανία              20  "      (  "   688)
-Παναγοπούλου-Μαντά     Ντίνα                 30  "      (  "   690)
-Στρίκος                   Ι.       Δημήτριος        20  "      (  "   691)
-Σχίζας  ("Κακός")             Νίκος               100  "     (  "   692)
 (Στη μνήμη της γυναίκας του Γεωργίας-Άρτος του Ζηνός και τύπος)
-Μπόρα                      Αθ.      Νίτσα                15   "     (693)
-Μαραγκού                 Αθ.     Μαρίνα              50   "     (694)
-Αναστασόπουλος       Ι.       Χρήστος             50    "    (695)
-Γιαννακόπουλος        Ι.       Τάκης                 50   "    (696)
-Κουτσανδρέας          Ηλ.     Θεόδωρος           50   "     (697)
-Παναγοπούλου-Μάνου      Φανή                    20   "     (698)
 
2) Λοιπά Έσοδα
Λαχειοφόρος αγορά.  59 λαχνοί χ 5 ευρώ        295  " (689)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                      1200   ευρώ.
 
ΕΞΟΔΑ
-Αγορά τηλεόρασης για λαχειοφόρο                 185  ευρώ
- Έξοδα για επισκευές στο Πολ. Κέντρο             280     "
ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟΔΩΝ  
                                      465     "
 
Διαφορά Έσοδα-Έξοδα:                   1200-465=735 ευρώ.
Ο Ταμίας  Ι.  Στ.  Βέργος

(ΧΙΜ)
   
   

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το 1952 εκδηλώθηκε επιδημία τύφου στο χωριό. Οι υγειονομικές αρχές τότε θεώρησαν σαν αιτία της μόλυνσης τις κορύτες στις βρύσες και στα πλαίσια των έργων εξυγίανσης αντικατέστησαν τις καλαίσθητες πέτρινες πελεκητές κορύτες με ακαλαίσθητους μεταλλικούς σωλήνες. Δεν τους πέρασε από το μυαλό ότι το νερό θα μπορούσε να είχε μολυνθεί από το πέρασμά του κάτω από αυλές και σπίτια, αφού οι βρύσες ήταν σε σημείο χαμηλότερο από τα σπίτια. Το υδραγωγείο που έφερε καθαρό νερό από την Κοκκινόβρυση έγινε αργότερα, το 1959.