ΕΣΟΔΑ
Εισπράξεις από 16-08-2015 μέχρι 30-09-2015.
1) Συνδρομές
-Κωνσταντόπουλος      Ν.   Κώστας            50 ευρώ   (απ. 675)
-Κλεισούρας               Αγ.  Δημήτριος        30     "     (  "   676)
-Δάρας                       Ν.   Κώστας            30    "     (  "   677)
-Παγκράτης                Ν.    Κώστας            30    "     (  "   678)
-Κλεισούρας               Αγ.   Σπύρος           20   "      (  "   679)
-Ρουσιάς                    Κ.    Γιάννης            30  "      (  "    680)
-Τρουπή                    Θ.   Ελλένη              30   "      (  "   681)
-Αποστολόπουλος            Γεώργιος            30  "      (  "   682)
-Χειμώνας                 Δ.    Ευάγγελος        30  "      (  "   683)
-Δάρας                      Χ.    Ευστάθιος         50  "      (  "   684)
-Μαραγκός                Ι.     Χρήστος            50  "      (  ''   685)
-Μπόρας                    Κ.    Γιάννης             70 "      (  "   686)
-Τρουπής                  Θ.     Γεώργιος           50  "      (  "   687)
-Ανδριοπούλου-Βεσδέκη  Ουρανία              20  "      (  "   688)
-Παναγοπούλου-Μαντά     Ντίνα                 30  "      (  "   690)
-Στρίκος                   Ι.       Δημήτριος        20  "      (  "   691)
-Σχίζας  ("Κακός")             Νίκος               100  "     (  "   692)
 (Στη μνήμη της γυναίκας του Γεωργίας-Άρτος του Ζηνός και τύπος)
-Μπόρα                      Αθ.      Νίτσα                15   "     (693)
-Μαραγκού                 Αθ.     Μαρίνα              50   "     (694)
-Αναστασόπουλος       Ι.       Χρήστος             50    "    (695)
-Γιαννακόπουλος        Ι.       Τάκης                 50   "    (696)
-Κουτσανδρέας          Ηλ.     Θεόδωρος           50   "     (697)
-Παναγοπούλου-Μάνου      Φανή                    20   "     (698)
 
2) Λοιπά Έσοδα
Λαχειοφόρος αγορά.  59 λαχνοί χ 5 ευρώ        295  " (689)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                      1200   ευρώ.
 
ΕΞΟΔΑ
-Αγορά τηλεόρασης για λαχειοφόρο                 185  ευρώ
- Έξοδα για επισκευές στο Πολ. Κέντρο             280     "
ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟΔΩΝ  
                                      465     "
 
Διαφορά Έσοδα-Έξοδα:                   1200-465=735 ευρώ.
Ο Ταμίας  Ι.  Στ.  Βέργος

(ΧΙΜ)
   
   

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τον Φεβρουάριο 1956 έριξε τόσο χιόνι που έκλεισε ο δρόμος και το χωριό αποκλείσθηκε από το υπόλοιπο κόσμο για εβδομάδες. Οι «σάκκινες» με το αλεύρι στα μαγαζιά τελείωσαν και ο κόσμος άρχισε να μην έχει ψωμί. Ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργης Δάρας (Γιώκο-Ντάρας) τηλεφώνησε στο Νομάρχη και του είπε «πεθαίνουμε απαξάπαντες. Ανάγκη να μας στείλετε κατεπειγόντως άλευρα. Μη βραδύνετε». Η νομαρχία ανταποκρίθηκε και την άλλη ημέρα ήρθε ένα ντακότα και έριξε αλεύρι και σιτάρι στα χωράφια, στην απάνω μεριά του χωριού, από τη Ζευγολατίτσα μέχρι το σπίτι του Γιωργιού.