ΕΣΟΔΑ
Εισπράξεις από 16-08-2015 μέχρι 30-09-2015.
1) Συνδρομές
-Κωνσταντόπουλος      Ν.   Κώστας            50 ευρώ   (απ. 675)
-Κλεισούρας               Αγ.  Δημήτριος        30     "     (  "   676)
-Δάρας                       Ν.   Κώστας            30    "     (  "   677)
-Παγκράτης                Ν.    Κώστας            30    "     (  "   678)
-Κλεισούρας               Αγ.   Σπύρος           20   "      (  "   679)
-Ρουσιάς                    Κ.    Γιάννης            30  "      (  "    680)
-Τρουπή                    Θ.   Ελλένη              30   "      (  "   681)
-Αποστολόπουλος            Γεώργιος            30  "      (  "   682)
-Χειμώνας                 Δ.    Ευάγγελος        30  "      (  "   683)
-Δάρας                      Χ.    Ευστάθιος         50  "      (  "   684)
-Μαραγκός                Ι.     Χρήστος            50  "      (  ''   685)
-Μπόρας                    Κ.    Γιάννης             70 "      (  "   686)
-Τρουπής                  Θ.     Γεώργιος           50  "      (  "   687)
-Ανδριοπούλου-Βεσδέκη  Ουρανία              20  "      (  "   688)
-Παναγοπούλου-Μαντά     Ντίνα                 30  "      (  "   690)
-Στρίκος                   Ι.       Δημήτριος        20  "      (  "   691)
-Σχίζας  ("Κακός")             Νίκος               100  "     (  "   692)
 (Στη μνήμη της γυναίκας του Γεωργίας-Άρτος του Ζηνός και τύπος)
-Μπόρα                      Αθ.      Νίτσα                15   "     (693)
-Μαραγκού                 Αθ.     Μαρίνα              50   "     (694)
-Αναστασόπουλος       Ι.       Χρήστος             50    "    (695)
-Γιαννακόπουλος        Ι.       Τάκης                 50   "    (696)
-Κουτσανδρέας          Ηλ.     Θεόδωρος           50   "     (697)
-Παναγοπούλου-Μάνου      Φανή                    20   "     (698)
 
2) Λοιπά Έσοδα
Λαχειοφόρος αγορά.  59 λαχνοί χ 5 ευρώ        295  " (689)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                      1200   ευρώ.
 
ΕΞΟΔΑ
-Αγορά τηλεόρασης για λαχειοφόρο                 185  ευρώ
- Έξοδα για επισκευές στο Πολ. Κέντρο             280     "
ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟΔΩΝ  
                                      465     "
 
Διαφορά Έσοδα-Έξοδα:                   1200-465=735 ευρώ.
Ο Ταμίας  Ι.  Στ.  Βέργος

(ΧΙΜ)
   
   

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )