20-11-2017 Πρακτικά Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου

Στις 20 Νοέμβρη 2017, συνήλθε εις τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία του Συνδέσμου στο κέντρο της Αθήνας, το Δ.Σ. του Συνδέσμου αποτελούμενο από τους κάτωθι:

Πρόεδρος: Ιωάννης Κ. Μπόρας
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ν. Βέργος
Γραμματέας
: Ελένη Κ. Μπόρα
Ταμίας: Ιωάννης Στ. Βέργος

Μέλος: Κώστας Ν. Δάρας
Μέλος: Αναστάσιος Ν. Παπαθωμόπουλος
Μέλος: Κώστας Γ. Τερζής

Διαπιστώθηκε η κατά τον κανονισμό του Συνδέσμου νόμιμη απαρτία.

Στην ατζέντα συζήτησης συμπεριλήφθησαν τα εξής θέματα και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Έγινε έγκριση της απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης της Ιστοσελίδας της 19.10.2017, για την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

2. Θα γίνει έκδοση του επόμενου φύλλου του «Αρτοζήνου», κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου.

3. Θα προχωρήσει το Δ.Σ. στη διοργάνωση εκδήλωσης για την Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, στις 21.1.2018, στην Πανγορτυνιακή αίθουσα, με:
α) Απονομή αριστείων, βραβείων και δώρων στους αριστούχους, στους επιτυχόντες στα ΑΕΙ – ΤΕΙ, στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2017.
β) Απονομή δώρου σε κάθε μαθητή, που θα παρευρεθεί στην εκδήλωση, ανεξαρτήτως βαθμολογίας.

Καθώς είναι τιμή για το Δ.Σ. να βραβεύει τα Σερβιωτόπουλα, παρακαλούνται, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, που θα επιθυμούν να παρευρεθούν, να ειδοποιήσουν το Δ.Σ., έτσι ώστε να προετοιμαστούν τα δώρα των παιδιών. Είναι απαραίτητη, βέβαια, η φυσική παρουσία του κάθε βραβευόμενου.

4. Έγινε συζήτηση για διοργάνωση Αποκριάτικης Εκδήλωσης του Συνδέσμου.

5. Απεφασίσθη να γίνει Καθαρισμός των Κοινόχρηστων Χώρων στο Π. Κ. και στα ξωκλήσια του Σέρβου. Η ανάθεση αυτής της εργασίας θα γίνει σε μόνιμο κάτοικο του χωριού (Θανάση Μ. Σκούρο).

6. Οσον αφορά την ολοκλήρωση της Κατασκευής της Βρύσης στη Ράχη του Σέρβου, απεφασίσθη η συνέχιση των εργασιών και να τοποθετηθούν κάνουλες πάνω και κάτω από τη γούρνα.

7. Απεφασίσθη ανάρτηση της Επιστολής του καθηγητή ιατρικής, Ιωάννη Δημόπουλου, στην ιστοσελίδα.

8. Συζητήθηκε πάλι το θέμα της Αρχειοθέτησης της πρότασης του Γεωργίου Δ. Βέργου προς τον Δήμαρχο Γορτυνίας, για ονοματοδοσία του δρόμου Σουλινάρι-Σέρβου, ως ‘Οδός Αντιδημάρχου Ηραίας Αθανάσιου Μπόρα’.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Η Γραμματέας του Συνδέσμου,
Ελένη Κ. Μπόρα


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.