10-11-2019 Πρακτικά Συνεδρίασης Δ.Σ. του Συνδέσμου

Στις 10-11-2019, το Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων Αρκαδίας συνήλθε εις τακτική συνεδρίαση.

Παρόντες ήταν:
Πρόεδρος: Κωνσταντόπουλος Νεκτάριος του Νικηφόρου
Αντιπρόεδρος: Σχίζας Κωνσταντίνος του Στυλιανού
Γραμματέας: Μπόρα Ελένη του Κωνσταντίνου
Ταμίας: Παναγιώτης Παγκράτης
Τα Μέλη
Μπόρα Νάσια του Βασιλείου
Τσίκος Γρηγόρης του Ιωάννη

Διαπιστώθηκε η κατά τον κανονισμό απαραίτητη απαρτία.
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις:
.

Θέμα 1ον
Εκδήλωση Δεκαπενταύγουστου στου Σέρβου: Μουσική Δαλιάνης.
 

Θέμα 2ον 
Χοροεσπερίδα: Αίθουσα Δεξιώσεων Ατταλος, Πάρκο Ειρήνης, Ιλιον-Καματερό. 
Πηγές ενημέρωσης πατριωτών και φίλων μέσω των sites, facebook, ιστοσελίδα servou.gr, τηλ., e-mail.
Εκτύπωση-προπώληση προσκλήσεων
Προσκλήσεις παιδιών, φοιτητών, ανέργων. 
Πρόσκληση επισήμων ...
Προτάσεις μελών του Δ.Σ. για μουσική κάλυψη της Εκδήλωσης.
 

Θέμα 3ον
Καταγραφή των αντικειμένων στο Π.Κ. Σέρβου, ώστε να ακολουθήσει προσπάθεια εκσυγχρονισμού του.
 

Θέμα 4ον
Εκτύπωση σε μπλουζάκια, τσάντες, κλπ. του σήματος του Συνδέσμου.
Προσφορά δώρων (από την εταιρία) της Εφης Θ. Λιατσοπούλου για τη Λαχειοφόρο. 
 

Θέμα 5ον
Εξόφληση ΕΝΦΙΑ, Λογαριασμών και συνδρομής συντήρησης ιστοσελίδας servou.gr

Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου, 
η γραμματέας,
Ελένη Κ. Μπόρα


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )