Επειδή στην ιστοσελίδα servou.gr  παραμένουν μόνο τα 4 τελευταία φύλλα της εφημερίδας, είναι επόμενο να χάνονται από την ηλεκτρονική αποτύπωση, όλα τα άρθρα των προηγούμενων φύλλων, εφόσον δεν έχει προηγηθεί ανάρτησή τους.  Γι αυτό θεωρούμε σκόπιμο να αναδημοσιεύουμε τουλάχιστον τα κυριότερα μη αναρτημένα άρθρα της εφημερίδας, ως ξεχωριστά άρθρα στις αντίστοιχες κατηγορίες, ώστε να παραμείνουν για πάντα.  

Αναδημοσίευση άρθρου, από το 202 φύλλο της εφημερίδας Αρτοζήνος.

«Επειδή στη Συνέλευση που θα γίνει τον Αύγουστο στο χωριό, μπορεί να μην βρεθούν πατριώτες να αναλάβουν τη διοίκηση του Συνδέσμου και να ανασταλεί (τουλάχιστον προσωρινά) η λειτουργία του, θεωρήσαμε σκόπιμο να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν και να καταγράψουμε τα πλέον σημαντικά έργα που έκανε  ο Σύνδεσμος από της ιδρύσεώς του πριν 94 χρόνια, μέχρι σήμερα.

 Έτσι στο φύλλο αυτό της εφημερίδας (που είναι αφιερωμένο  στην ιστορία και τη δράση του Συνδέσμου) θα είναι συγκεντρωμένο σχεδόν όλο το υλικό από τα πρακτικά Συνελεύσεων και συνεδριάσεων. Ένα πολύτιμο υλικό, που αφορά σε πάσης φύσεως συλλογικά έργα και που θα είναι εύκολα προσβάσιμο,  σε όποιον πατριώτη ή άλλον ενδιαφερόμενο, θα ήθελε να ενημερωθεί περί αυτών, σήμερα ή στο μέλλον.

 Οι μεγαλύτερης  ηλικίας πατριώτες έχουν προσωπικές εμπειρίες  από τα συλλογικά μας πεπραγμένα και πολλοί έχουν παίξει ενεργό ρόλο σε αυτά, καθένας με τις δικές του δυνατότητες και ασφαλώς τη δική του συλλογική συνείδηση.  Οι νεότερες όμως γενιές Σερβαίων δεν γνωρίζουν πολλά γι αυτά και καλό είναι να  τους δοθούν κάποιες χρήσιμες πληροφορίες, για το ένδοξο παρελθόν του Συνδέσμου μας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι νεότεροι πατριώτες, πρέπει να αισθάνονται υπερήφανοι  για τους γονείς τους και τους προγόνους τους, γιατί αυτοί έδωσαν πραγματικό αγώνα και άφησαν  ένα  αξιοζήλευτο έργο, από το οποίο όλοι σχεδόν ωφελήθηκαν.   

  Οπως αναφέρθηκε,  ο  Σύνδεσμός μας ιδρύθηκε το 1922 στον Πειραιά, από τους πατριώτες που έμεναν  εκεί αλλά και από άλλους που έμεναν στην Αθήνα και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Στα 94 χρόνια  που πέρασαν, έχει να επιδείξει ένα υπέροχο  έργο σε πάρα πολλούς τομείς, που θα τους ομαδοποιήσουμε σε 3 κύριες κατηγορίες:

 1. Σε εκτέλεση τεχνικών έργων στο χωριό, αλλά και στην Αθήνα (αγορά γραφείου).

2. Σε έργα πνευματικού περιεχομένου, με την έκδοση της εφημερίδας Αρτοζήνος και την δημιουργία της ιστοσελίδας  servou.gr και

3. Σε εκδηλώσεις στο χωριό και στην Αθήνα.

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ.

Είναι πάρα πολλά και είναι βέβαιο πως διευκόλυναν σημαντικά και αναβάθμισαν τη ζωή των πατριωτών, ιδιαίτερα των μόνιμων κατοίκων. Δεν είναι εύκολο να αναφερθούμε σε όλα αναλυτικά. Για τα τρία σπουδαιότερα (κατασκευή Ναού Κοίμησης Θεοτόκου, κατασκευή σχολείου και διάνοιξη αμαξιτού δρόμου από Καρκαλού μέχρι Αράπηδες) θα δημοσιευθούν ξεχωριστά άρθρα, σε άλλες σελίδες της εφημερίδας. Πάντως εκτός  από αυτά τα τρία, πληθώρα άλλων τεχνικών έργων έγιναν στο χωριό με την συνεργασία Συνδέσμου, Τοπικών Αρχών και σε κάποιες περιπτώσεις και ομάδας πατριωτών ή μεμονωμένων ατόμων. Έτσι, με χρονολογική σειρά,  έγιναν οι δρόμοι στο κάτω και στο πάνω χωριό, ο δρόμος προς τον Αγιαντριά  που ενώθηκε αφενός με το δρόμο προς Κουκουλίστρα και Αραπαίικο δρόμο και αφετέρου συνεχίστηκε προς τον Αγιολιά.  Στο πλαίσιο αυτών των κατασκευών, αν γίνει και ο δρόμος από το καμένο αλώνι μέχρι τα Στρικαίικα,  θα ολοκληρωθεί και διευκολυνθεί σημαντικά η κίνηση των αυτοκινήτων μέσα στο χωριό. Αυτό είναι μία πρόκληση για τους άμεσα ενδιαφερομένους να ξεκινήσουν τη διαδικασία, με τη βοήθεια των Τοπικών Αρχών και του Συνδέσμου, όπως έκαναν πριν από αυτούς και άλλες ομάδες πατριωτών και πρόσφατα οι Αραπαίοι. ΞΕΧΩΡΙΣΤΗΣ αξίας τεχνικό έργο, με ποικίλη χρησιμότητα,  είναι η κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού, σε συνεργασία Συνδέσμου και Δήμου Ηραίας. Για το έργο αυτό, που τα εγκαίνια έγιναν το καλοκαίρι του 2010, οι πατριώτες πρόσφεραν κοντά στις εκατό χιλιάδες ευρώ. Δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης του Κέντρου αυτού έχει ο Σύνδεσμος για  20 χρόνια, με βάση την συμφωνία που είχε γίνει με το Δήμο Ηραίας. Την περασμένη χρονιά και μετά επίμονες προσπάθειες του Συνδέσμου, ψηφίστηκε από το ΔΣ του Δήμου Γορτυνίας η παραχώρηση για 99 χρόνια της χρήσης όλων των χώρων του Κέντρου (κιόσκι,  πάνω και κάτω αίθουσα) στο Σύνδεσμο και προς τούτο εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος Ι. Γιαννόπουλος να υπογράψει τη σχετική συμφωνία. Περιμένουμε την υπογραφή αυτής της σύμβασης, που είναι απόφαση του ΔΣ του Δήμου μας.  ΑΛΛΑ μικρότερα έργα έγιναν και

αφορούσαν σε πλατείες και δρόμους καθώς και  σε  εργασίες  επισκευής  και συντήρησης  στο Ναό της Ζωοδόχου Πηγής, στο Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου στους Αράπηδες  και σε όλα τα εξωκλήσια του χωριού, πάντα σε συνεργασία με τους Τοπικούς παράγοντες ή και μεμονωμένα άτομα. 

ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.

α)  Εφημερίδα Αρτοζήνος.

ΠΡΙΝ σαράντα ακριβώς χρόνια (καλοκαίρι 1976), ο Σύνδεσμος κυκλοφόρησε την εφημερίδα «Αρτοζήνος», που εκδίδεται σχεδόν ανελλιπώς κάθε 2-3 μήνες. Έχουν κυκλοφορήσει 202 φύλλα με το τωρινό, 5 περίπου το χρόνο. Τα περισσότερα με 8 σελίδες και ελάχιστα με 4 ή 12. Τα 180 πρώτα φύλλα   έχουν δεθεί  σε 3 τόμους, που είναι στη διάθεση των πατριωτών.  Στο έντυπο αυτό του Συνδέσμου έχουν καταχωρηθεί σχεδόν τα πάντα,  όσα δηλαδή έχουν σχέση με το χωριό και τους πατριώτες, από της κατοίκησης του τόπου αυτού (ίσως και πριν το χίλια π.Χ.) μέχρι και σήμερα. Όμως το ποιο σημαντικό είναι πως η εφημερίδα αυτή, απετέλεσε τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των απανταχού της γης Σερβαίων. Έτσι διατηρήθηκαν σε σημαντικό βαθμό οι δεσμοί των ανθρώπων που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στου Σέρβου ή κατάγονται από εκεί και σε κάποιο βαθμό συνεχίσθηκαν  και στις νεότερες γενιές.

β) Ιστοσελίδα servou.gr

Πριν 7 χρόνια (2009), έτυχε ορισμένοι οι άνθρωποι που το 1976 είχαν εκδώσει την εφημερίδα Αρτοζήνος να βρίσκονται πάλι στην  διοίκηση του Συνδέσμου.  Ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής, αποφάσισαν να φτιάξουν μια ιστοσελίδα, τόσο για χρήση των πατριωτών όσο και για προβολή του χωριού και των Σερβαίων, σε όλο τον κόσμο. Η ιστοσελίδα έτυχε εξαιρετικής υποδοχής και το τελευταίο 18μηνο, σύμφωνα με τα στατιστικά της ίδιας ιστοσελίδας, έχει περί τις 230 επισκέψεις την ημέρα. Έχουν αναρτηθεί (δημοσιευθεί) τρεις χιλιάδες σχεδόν άρθρα,  κυρίως από πατριώτες και σπανιότερα από άλλους συνεργάτες . Το βασικό πλεονέκτημα του ηλεκτρονικού αυτού μέσου είναι πως μέσα σε δευτερόλεπτα μπορεί μια είδηση να φτάσει στα πέρατα του κόσμου. Έτσι οι πατριώτες ενημερώνονται άμεσα για νέα που τους αφορούν. Η ΜΕΓΑΛΗ αδυναμία της ιστοσελίδας είναι πως για να λειτουργεί σωστά πρέπει να είναι κάποιοι συνεχώς «από πάνω», γιατί εύκολα χαλάει. Δυστυχώς, με την εξέλιξη που φαίνεται πως παίρνουν τα συλλογικά μας πράγματα, η προοπτική για την ιστοσελίδα δεν είναι καλή. Μακάρι να βρεθούν πατριώτες (κυρίως νέα παιδιά), να μπορέσουν να κρατήσουν  στη «ζωή» το σπουδαίο αυτό δημιούργημα του Συνδέσμου.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

Οι εκδηλώσεις που οργάνωσε ο Σύνδεσμος στα 94 χρόνια που πέρασαν  είναι πάρα πολλές και αξιόλογες, τόσο στο χωριό όσο και στην Αθήνα. Χοροεσπερίδες στην Αθήνα (περίπου 50), κοπή πίτας σχεδόν κάθε χρόνο, όπως και πανηγύρια το δεκαπενταύγουστο στο χωριό. Βραβεύσεις μαθητών, πτυχιούχων και γενικά νέων του χωριού που διακρίθηκαν σε κάποιο τομέα,  από το 1976 μέχρι σήμερα σχεδόν ανελλιπώς. Τιμητικές πλακέτες σε πατριώτες για ξεχωριστές υπηρεσίες που πρόσφεραν στο χωριό και στο Σύνδεσμο, κυρίως τα τελευταία χρόνια.  Ημερίδες,  όπως το Ηραιατικό Συνέδριο που έγινε στο χωριό μας το 2000 και εκδηλώσεις στη μνήμη των αείμνηστων πατριωτών λογοτεχνών, Μαρίας Παναγοπούλου και Θοδωρή Κ. Τρουπή. Ομιλίες τον Αύγουστο στο χωριό για ιστορικά,  ιατρικά και άλλα θέματα, κυρίως τα τελευταία χρόνια.  Ομιλίες και εκδηλώσεις στις Γριάς το Σωρό σε ανάμνηση της νικηφόρου «μάχης του Σέρβου», όπου ο Ιμπραήμ νικήθηκε και άφησε πίσω του τα ζωντανά που κουβαλούσε. Εκδρομές στο χωριό  και σε άλλα μέρη της Ελλάδος και άλλα διάφορα. Τέλος, παροχή βοήθειας σε κάποιους αναξιοπαθούντες πατριώτες μας.

                                 ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ είναι γνωστό σε όλους και δεν χρειάζεται να γίνει ιδιαίτερη αναφορά. Το τωρινό ΔΣ είναι διορισμένο από τη Γ. Συνέλευση του Αυγούστου του 2015, αφού δεν βρέθηκαν υποψήφιοι για να γίνουν αρχαιρεσίες. Το Συμβούλιο αυτό θα καταθέσει την εντολή που έχει λάβει και η νέα Γ.Σ. θα αποφασίσει για τα περαιτέρω. Θερμή παράκληση του σημερινού ΔΣ, που θεωρεί πως επιτέλεσε το χρέος του, να δηλώσουν αρκετοί πατριώτες στη ΓΣ την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες, ώστε να συνεχισθεί νομότυπα και ομαλά η λειτουργία του Συνδέσμου μας. Σε διαφορετική περίπτωση, καθένας αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί, για ότι ήθελε προκύψει. 

ΤΟ ΑΥΡΙΟ του Συνδέσμου είναι αόρατο. Εξαρτάται από τη θέληση κάθε πατριώτη, χωριστά… Και καλό είναι να μην αναφέρεται ο ένας στο τι πρέπει να κάνει ο άλλος…»

Χ. Ι. Μαραγκός


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.