Ο δήμαρχος Γορτυνίας κ. Ευστάθιος Κούλης με την υπ΄αρ. 164/9.01.2023 απόφασή του, όρισε νέους αντιδημάρχους στο δήμο, με θητεία από 9.01.2023 έως 31.12.2023.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ο πατριώτης Δημήτριος Ν. Μπόρας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και αρμοδιότητες από το Δήμαρχο, οι οποίες περιληπτικά έχουν  ως εξής:

Α) Καθ΄ύλην.

*Λειτουργία λουτρών Ηραίας

*Λειτουργία κοιμητηρίων.

Β) Για τη Δημοτική Ενότητα Ηραίας

*Λειτουργία δημοτικών Υπηρεσιών.

*Παρακολούθηση εκτελουμένων έργων σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αντιδήμαρχο.

*Μέριμνα για την καλή συντήρηση του εξοπλισμού της Ενότητας.

*Υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κλπ., πλην εγγράφων οικονομικής υπηρεσίας.

*Συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

..............................................................................................................................................................................................................

Αναλυτικά η απόφαση στο σύνδεσμο της Διαύγειας https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A98%CE%9C6%CE%A990-%CE%9C%CE%A70

(ΧΙΜ)


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )