Ο δήμαρχος Γορτυνίας κ. Ευστάθιος Κούλης με την υπ΄αρ. 164/9.01.2023 απόφασή του, όρισε νέους αντιδημάρχους στο δήμο, με θητεία από 9.01.2023 έως 31.12.2023.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ο πατριώτης Δημήτριος Ν. Μπόρας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και αρμοδιότητες από το Δήμαρχο, οι οποίες περιληπτικά έχουν  ως εξής:

Α) Καθ΄ύλην.

*Λειτουργία λουτρών Ηραίας

*Λειτουργία κοιμητηρίων.

Β) Για τη Δημοτική Ενότητα Ηραίας

*Λειτουργία δημοτικών Υπηρεσιών.

*Παρακολούθηση εκτελουμένων έργων σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αντιδήμαρχο.

*Μέριμνα για την καλή συντήρηση του εξοπλισμού της Ενότητας.

*Υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κλπ., πλην εγγράφων οικονομικής υπηρεσίας.

*Συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

..............................................................................................................................................................................................................

Αναλυτικά η απόφαση στο σύνδεσμο της Διαύγειας https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A98%CE%9C6%CE%A990-%CE%9C%CE%A70

(ΧΙΜ)


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.