Τυπώθηκε και αποστάλθηκε στους πατριώτες το 190ο-191o φύλλο της εφημερίδας "Αρτοζήνος".

Οι πατριώτες και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μπορούν ήδη να διαβάσουν την ηλεκτρονική του έκδοση.

 Η αρίθμηση του συγκεκριμένου φύλλου της εφημερίδας είναι διπλή λόγου προβλήματος στην περιοδικότητα της εφημερίδας που παρουσιάστηκε στο ταχυδρομείο. 

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.