31.12.2010 Στατιστικά ιστοσελίδας, έτους 2010

Για ενημέρωση των επισκεπτών και φίλων της ιστοσελίδας μας παραθέτουμε στατιστικά στοιχεία από τα οποία εμφαίνεται ο μεγάλος αριθμός επισκεψιμότητας για το χρονικό διάστημα από 1.1.2010 μέχρι 31.12.2010.
Ο λόγος είναι προφανής, η ποιότητα !

Υποσχόμαστε στους φίλους μας ότι η προσπάθεια αναβάθμισης θα είναι συνεχής.


Μηνιαία στατιστικά από 1.1.2010 μέχρι 31.12.2010

statistika mhnvn 2010


Γλωσσάριο :

Unique visitors = Μεμονωμένοι επισκέπτες

Numbers of visits = Αριθμός επισκέψεων

Pages =Σελίδες (οθόνες)

Hits= Αναζητήσεις (κάθε κλικ που κτυπάμε)

Bandwidth = Όγκος χαρακτήρων (γραμμάτων η αριθμών- bytes) πουμετεφέρθηκαν

1 GB = 1.000.000.000 γράμματα η αριθμοί

1 MB = 1.000.000"

1 KB= 1.000 "

Monthly history = Μηνιαία ιστορικά ( στατιστικά) στοιχεία

Countries= Χώρες

Search Keywords = Λέξεις - κλειδιά για ψάξιμο

-------


ΧΩΡΕΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1.1.2010 ΜΕΧΡΙ 31.12.2010

Countries_all_a

-------

Λέξεις κλειδιά (keywords) που χρησιμοποίησαν οι επισκέπτες στις μηχανές Αναζήτησης και εκείνες τους οδήγησαν στην ιστοσελίδα μας (servou.gr).

Keywords_10_25

Χρονική διάρκεια παραμονής επισκεπτών στην ιστοσελίδα μας

visits_duration

 


 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )