Για ενημέρωση των επισκεπτών και φίλων της ιστοσελίδας μας παραθέτουμε στατιστικά στοιχεία από τα οποία εμφαίνεται ο μεγάλος αριθμός επισκεψιμότητας για το χρονικό διάστημα από 1.1.2010 μέχρι 31.12.2010.
Ο λόγος είναι προφανής, η ποιότητα !

Υποσχόμαστε στους φίλους μας ότι η προσπάθεια αναβάθμισης θα είναι συνεχής.


Μηνιαία στατιστικά από 1.1.2010 μέχρι 31.12.2010

statistika mhnvn 2010


Γλωσσάριο :

Unique visitors = Μεμονωμένοι επισκέπτες

Numbers of visits = Αριθμός επισκέψεων

Pages =Σελίδες (οθόνες)

Hits= Αναζητήσεις (κάθε κλικ που κτυπάμε)

Bandwidth = Όγκος χαρακτήρων (γραμμάτων η αριθμών- bytes) πουμετεφέρθηκαν

1 GB = 1.000.000.000 γράμματα η αριθμοί

1 MB = 1.000.000"

1 KB= 1.000 "

Monthly history = Μηνιαία ιστορικά ( στατιστικά) στοιχεία

Countries= Χώρες

Search Keywords = Λέξεις - κλειδιά για ψάξιμο

-------


ΧΩΡΕΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1.1.2010 ΜΕΧΡΙ 31.12.2010

Countries_all_a

-------

Λέξεις κλειδιά (keywords) που χρησιμοποίησαν οι επισκέπτες στις μηχανές Αναζήτησης και εκείνες τους οδήγησαν στην ιστοσελίδα μας (servou.gr).

Keywords_10_25

Χρονική διάρκεια παραμονής επισκεπτών στην ιστοσελίδα μας

visits_duration

 


 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.