ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

  ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ"

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

www.servou.gr

 

 

Εισαγωγή.

Η ιστοσελίδα servou.gr δημιουργήθηκε από το Σύνδεσμο και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο τον Φεβρουάριο του 2009. Στην πρώτη σελίδα και στο άρθρο "η ιστοσελίδα μας", αναφέρονται λεπτομερώς η διαδικασία κατασκευής της και ο τρόπος διαχείρισης. Η ιστοσελίδα, όπως αναφέρεται και στο καταστατικό,  είναι περιουσιακό στοιχείο του Συνδέσμου και όσοι συνέβαλαν στην δημιουργία της, καθ οιονδήποτε τρόπο, το έκαναν οικειοθελώς και ουδεμία απαίτηση προς τούτο έχουν. Σε ότι αφορά στα πνευματικά δικαιώματα των αρθρογράφων, αυτά ορίζονται από τις  περί διαδικτύου διατάξεις του νόμου.

 

Άρθρο 1ο: Σκοπός

Σκοπός της  ιστοσελίδας είναι η προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου, όπως αυτοί αναφέρονται στο καταστατικό, που ψηφίστηκε την 23η-3ου-2010. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα πλέον βασικά θέματα:

1. Πολιτιστικά θέματα του τόπου μας (παράδοση, ήθη και έθιμα, λαογραφία, λαϊκοί καλλιτέχνες κλπ)

2. Ιστορία του χωριού μας Σέρβου.

3. Αναμνήσεις και παλαιός τρόπος ζωής των Σερβαίων

4. Νέα, ειδήσεις, μηνύματα, ανακοινώσεις, που έχουν σχέση κυρίως με το χωριό και τους πατριώτες, αλλά και με την ευρύτερη περιοχή της Γορτυνίας και Αρκαδίας.

5. Προβολή θεμάτων με Οπτικοακουστικά μέσα, όπως: Albumς παλαιών φωτογραφιών, videos, τραγούδια  κλπ.

6. Δραστηριότητες Συνδέσμου (εκδηλώσεις, βραβεύσεις, συσκέψεις, Γ. Συνελεύσεις κλπ)

7. Πολιτιστικά θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος (εκτός χωριού και Σερβαίων), με επιλεγμένη ποιοτική ύλη και σε περιορισμένη κλίμακα, από Έλληνες κυρίως λογοτέχνες και λοιπούς δημιουργούς.

 

Άρθρο 2ο: Περιορισμοί-Απαγορεύσεις

Μέσω της ιστοσελίδας δεν επιτρέπονται διαφημίσεις (ούτε με άμεσο ούτε με έμμεσο τρόπο), όσο χρησιμοποιείται η πλατφόρμα των προγραμμάτων Joomla, που συμπεριλαμβάνει επεκτάσεις (extensions) που παρέχονται για χρήση σε μη εμπορικά sites (non Commercial Sites). Απαγορεύεται επίσης η δημοσίευση άρθρων με υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο καθώς και άρθρων που αναφέρονται σε πολιτικές-κομματικές θέσεις. Ακόμη απαγορεύεται η δημοσίευση παραπλανητικών πληροφοριών.

Ο τρόπος αναφοράς σε πατριώτες ή άλλους επιτηδευματίες, που πρόσφεραν αξιόλογη οικονομική ή άλλη βοήθεια στο Σύνδεσμο, θα είναι διακριτικός και θα  αποφασίζεται κατά περίπτωση από το εκάστοτε ΔΣ.

 

Άρθρο 3ο: Υπεύθυνα όργανα:

1. Το  ΔΣ και η ΓΣ του Συνδέσμου.

2. Η επιτροπή διαχείρισης της ιστοσελίδας.

3. Οι υπερ-διαχειριστές, οι διαχειριστές και οι συνεργάτες-μέλη.

Α) Αρμοδιότητες  ΔΣ και ΓΣ.

Το εκάστοτε ΔΣ έχει την γενική  εποπτεία της ιστοσελίδας. Λαμβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα. Ενδεικτικά αναφέρουμε θέματα που αφορούν:

1. Στην καλή λειτουργία και την ασφάλεια της ιστοσελίδας.

2. Στην ανάρτηση κατάλληλων και ποιοτικών άρθρων και στην αφαίρεση ενδεχομένως άρθρων που κρίθηκε (εκ των υστέρων) πως κακώς αναρτήθηκαν.

3. Στη συγκρότηση της "επιτροπής διαχείρισης" με τα πλέον κατάλληλα πρόσωπα, με βασικά κριτήρια, τόσο σε ότι αφορά σε θέματα γνώσης και κατάρτισης για την ιστοσελίδα, όσο και σε θέματα συλλογικής προσφοράς και συνείδησης.

4. Στη λήψη αποφάσεων, για θέματα που εισηγήθηκε η "επιτροπή διαχείρισης".

5. στη χορήγηση κωδικών σε άτομα που θα "μπαίνουν" στην ιστοσελίδα (αρχιδιαχειριστές, διαχειριστές, συνεργάτες-μέλη) και στην αφαίρεση αυτών, αν κριθεί πως αυτό επιβάλει το συμφέρον του Συνδέσμου.

6. Στην απόφαση για την  κατά προτεραιότητα  ανάρτηση άρθρων, μέσω της επιτροπής διαχείρισης.

7. Στη μορφή που θα έχει η πρώτη σελίδα και στο περιεχόμενο αυτής, πρόταση που είναι δυνατό να υποβληθεί και από την Επιτροπή διαχείρισης. πχ προσθήκη-αφαίρεση-ενοποίηση ενοτήτων και κατηγοριών, ώστε να διευκολύνεται τα μέγιστα ο επισκέπτης.

8. Στον καθορισμό του ποσοστού αντιπροσώπευσης κάθε ενότητας και κατηγορίας στην ιστοσελίδα, καθώς και τον αριθμό άρθρων ανά αρθρογράφο ή συγγραφέα, Σερβαίο ή μη. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει η αίσθηση του μέτρου και των αναλογιών.Σε περίπτωση που κάποιος αρθρογράφος θελήσει ανέξοδα να προβάλλει τη δημιουργηκότητά του με υπερβολές, ο διαχειριστής να φέρει το θέμα στο ΔΣ. (Δεν υπάρχει στενότητα χώρου, ώστε να μπουν περιορισμοί).

9. Στην επιλογή της εταιρείας φιλοξενίας (hosting)  της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση αδυναμίας τεχνικής υποστήριξης από τους αρχιδιαχειριστές, το ΔΣ θα αποφασίζει την αγορά υπηρεσιών (outsourcing))παροχής τεχνικής στήριξης της ιστοσελίδας

Το ΔΣ φέρνει στη ΓΣ θέματα που κρίνει πως χρειάζονται  έγκριση από αυτήν, ώστε να έχουν ισχύ και στα επόμενα ΔΣ.

Β) Αρμοδιότητες "Επιτροπής διαχείρισης".

Η συγκρότηση αυτής της επιτροπής γίνεται από το εκάστοτε ΔΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό του Συνδέσμου, στο οποίο αναφέρονται μεταξύ άλλων:

"...θα διοικείται (η ιστοσελίδα) από τριμελή ή πενταμελή επιτροπή που θα εκλέγεται από το εκάστοτε ΔΣ. Σε κάθε περίπτωση η τελική ευθύνη για οτιδήποτε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ανήκει στο ΔΣ. Στην επιτροπή μπορούν να μετέχουν και άτομα εκτός ΔΣ, η πλειοψηφία όμως θα ανήκει στο ΔΣ. Κάθε επιτροπή θα εκλέγει τον πρόεδρό της, που θα είναι μέλος του ΔΣ. Αυτός θα είναι  υπεύθυνος συντονισμού του έργου της επιτροπής και μεταφοράς των αποφάσεων της στο ΔΣ, το οποίο θα έχει δικαίωμα ανάκλησης ή τροποποίησης οποιασδήποτε απόφασης..."

Προς αποφυγή παρερμηνειών και συγχύσεων των εννοιών και αρμοδιοτήτων των μελών της επιτροπής διευκρινίζεται ότι:

α) Με τον όρο "Αρχιδιαχειριστής" (super Administrator) εννοούμε τον άνθρωπο εκείνο που έχει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε:

** να μπορεί μόνος του να αναρτά ένα άρθρο στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, με φωτογραφίες, συνδέσεις κλπ., χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.

**να μπορεί να εργάζεται μέσα στo  περιβάλλον «Administrator Panel” που του δίνει την δυνατότητα να διαγράψει άρθρα, να τα κάνει μη δημοσιεύσιμα, να αναβαθμίσει και να υποβαθμίσει  συνεργάτες, να δημιουργήσει λογαριασμούς Email,  να εγκαταστήσει επεκτάσεις προγραμμάτων (Extensions) να τα ενεργοποιεί και να τα απενεργοποιεί και άλλα πολλά,  των οποίων σπουδαιότερα είναι εκείνα που έχουν σχέση με την Οργάνωση του περιεχομένου, τη λειτουργικότητα και την Ασφάλεια της ιστοσελίδας

Προϋπόθεση για να γίνει κάποιος αρχιδιαχειριστής είναι η ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, ώστε να του χορηγηθούν οι κατάλληλοι κωδικοί, για να μπορεί να εισέλθει σε αυτό το επίπεδο της ιστοσελίδας.

β) Με τον όρο "διαχειριστής" (Administrator) εννοούμε τον άνθρωπο εκείνο που έχει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να μπορεί μόνος του να αναρτά ένα άρθρο στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, με φωτογραφίες, συνδέσεις κλπ., χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν μπορεί να εργαστεί μέσα από το  Administrator Panel όπως ο αρχιδιαχειριστής. Εργάζεται μέσω άλλου προγράμματος, που του δίνει τη δυνατότητα παρέμβασης και σε άλλα, πλην του δικού, του άρθρα.

γ) Με τον όρο "Συνεργάτης-Μέλος". Εννοούμε εκείνον που μπορεί να αναρτήσει και να επιμεληθεί μόνο δικά του άρθρα.

Οι Υπερδιαχειριστές είναι εκείνοι που μπορούν να αξιολογήσουν τα προσόντα κάποιου για να γίνει διαχειριστής ή μέλος και να εισηγηθούν σχετικά στο ΔΣ, για τη λήψη αποφάσεων.

Το μέλος της "επιτροπής διαχείρισης ιστοσελίδας" μπορεί να έχει γνώσεις διαχειριστή, μπορεί όμως και να μην έχει (τουλάχιστον προσωρινά). Χρέος του είναι να φροντίσει να αποκτήσει αυτές τις γνώσεις και υποχρέωση των άλλων διαχειριστών είναι να του παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση, προς απόκτηση αυτών.

Συνεπώς δεν πρέπει να συγχέονται οι έννοιες του μέλους της επιτροπής διαχείρησης με εκείνη του διαχειριστή της ιστοσελίδας. Δεν υπάρχει υποχρεωτικά ταύτιση. Ιδανικό θα είναι (και κύριος στόχος του ΔΣ)  να έχουν (ή να αποκτήσουν) όλα τα μέλη της επιτροπής διαχείρισης τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να γίνουν διαχειριστές της ιστοσελίδας servou.gr. 

Σε περίπτωση που ένα ΔΣ δεν μπορεί να βρει μέλη και εθελοντές για αρχιδιαχειριστές ή διαχειριστές Σερβαίους, μπορεί να αναθέσει την διαχείριση της ιστοσελίδας σε επαγγελματίες του είδους.

Γ) Καθήκοντα μελών επιτροπής διαχείρισης.

 Η διαχείριση γενικά της ιστοσελίδας γίνεται με συλλογικό τρόπο.  Τα μέλη της επιτροπής οφείλουν να φέρονται και να ενεργούν με τέτοιο τρόπο ώστε η ιστοσελίδα να έχει πολύ καλή λειτουργικότητα, άριστη εμφάνιση και το περιεχόμενό της να ανταποκρίνεται απόλυτα στους σκοπούς που ήδη αναφέρθηκαν.

Σύμφωνα και με την απόφαση του ΔΣ του Συνδέσμου της 21-9-10, για την ανάρτηση ενός άρθρου (ή οπτικοακουστικού στοιχείου) απαιτείται ομοφωνία των μελών της επιτροπής. Αν αυτό δεν επιτευχθεί (μετά από διαβουλεύσεις των μελών), το θέμα έρχεται στην πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ και εκεί αποφασίζει σχετικά η πλειοψηφία των μελών του. Διευκρινιστικά στην συνεδρίαση του ΔΣ της 1-12-10 αποφασίστηκε ότι, αν εντός πέντε ημερών δεν υπάρχει αρνητική απάντηση, το άρθρο θα αναρτάται. Όποιο από τα μέλη της επιτροπής έχει άρθρο-θέμα προς ανάρτηση (είτε είναι ο ίδιος αρθρογράφος-δημιουργός, είτε έχει περιέλθει σε αυτόν από άλλο αρθρογράφο-δημιουργό) θα το στέλνει στα άλλα μέλη της επιτροπής, με e-mail, διατυπώνοντας πρώτα ο ίδιος τη δική του θέση. Επίσης θα στέλνει και τυχόν φωτογραφίες που έχει προς ανάρτηση (εάν όλα τα μέλη της επιτροπής μπορούν να μπουν στα "δοκιμαστικά", μπορεί το άρθρο -αντίγραφο- να αναρτάται εκεί προς μελέτη και να μην στέλνεται στα προσωπικά e-mails, οφείλει όμως αυτός που το ανάρτησε να ειδοποιήσει σχετικά τα μέλη της επιτροπής).

Εξαίρεση αποτελούν τα κοινωνικά θέματα, που αφορούν γάμους η κηδείες πατριωτών που μπορούν να αναρτώνται από οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αρχιδιαχειριστή, χωρίς απόφαση της επιτροπής, σε μορφή που έχει πλέον τυποποιηθεί… 

Όταν εγκριθεί ένα άρθρο από την επιτροπή (ή το ΔΣ), τη διαδικασία ανάρτησης αναλαμβάνει ο διαχειριστής ή ο αρχιδιαχειριστής ή το μέλος-συνεργάτης (αν πρόκειται για δικό του άρθρο).

Δ) Καθήκοντα διαχειριστή.

Κάθε διαχειριστής (που έχει προφανώς εξουσιοδότηση από το ΔΣ και του έχουν χορηγηθεί κωδικοί) έχει υποχρέωση να αναρτά άρθρα που έχουν εγκριθεί από την επιτροπή ή το ΔΣ και τα οποία έχει γράψει ο ίδιος ή τα έχει εισηγηθεί στην επιτροπή.

Τα άλλα άρθρα θα ανατίθενται με τη σειρά στους διαχειριστές-μέλη της επιτροπής.

Ο διαχειριστής οφείλει:

1. Να επιμελείται και μορφοποιεί  το άρθρο κατάλληλα σε παραγράφους, με τις συνήθεις γραμματοσειρές και μέγεθος γραμμάτων (όπως μέχρι τώρα συνηθίζεται), να βάζει τον κατάλληλο τίτλο και να εντάσσει το άρθρο στην ενδεδειγμένη ενότητα-κατηγορία, μετά συνεννόηση με τον αρθρογράφο.  Αν θεωρεί πως το άρθρο δεν μπορεί να ενταχθεί στις υφιστάμενες ενότητες και κατηγορίες εισηγείται στην επιτροπή διαχείρισης τη δημιουργία νέων.

2. Να εμπλουτίζει το άρθρο με τις κατάλληλες φωτογραφίες ή και φωνητικά "εφέ" (ψαλμωδίες, τραγούδια, σκίτσα κλπ) και να αναφέρει την πηγή προέλευσης (αν δεν του ανήκουν). Επίσης να κάνει τις εντελώς ενδεδειγμένες συνδέσεις με άλλα άρθρα και sites, μετά από συνεννόηση πάλι με τον αρθρογράφο.

3. Να μην επεμβαίνει σε άρθρα που ανάρτησε άλλος διαχειριστής. Αν τυχόν διαπιστώσει κάποιο λάθος ή νομίζει πως χρειάζεται κάποια αλλαγή, οφείλει να ενημερώσει τον διαχειριστή που ανάρτησε το άρθρο και την επιτροπή διαχείρισης και αν δεν υπάρξει ανταπόκριση να φέρνει το θέμα στο ΔΣ.

4. Να κρατάει αντίγραφο κάθε άρθρου που αναρτά. Αντίγραφο άρθρου που ανάρτησε διαχειριστής ή αρχιδιαχειριστής που δεν είναι μέλος του ΔΣ, θα κρατείται από μέλος του ΔΣ.

5. Να αναγράφει προαιρετικά το όνομά του στο τέλος ενός άρθρου (πλήρες ή με τα αρχικά), ώστε να γνωρίζουν οι επισκέπτες ποιοι είναι οι διαχειριστές (και ποιοι ήσαν ...στο παρελθόν) που έχουν επιμεληθεί των άρθρων.

Το όνομα των αρθρογράφων (η το ψευδώνυμό τους) θα γράφεται στην αρχή η στο τέλος του άρθρου, έτσι ώστε να μην γίνεται ενδεχομένως σύγχυση. ΄Ετσι δεν θα υπάρχει σύγχυση, ούτε θα δημιουργηθούν παραξηγήσεις, ούτε "κλοπή" ενδεχομένως πνευματικής ιδιοκτησίας.

Γιά τα άρθρα που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του Συνδέσμου, θα ενημερώνεται υποχρεωτικά ο πρόεδρος του ΔΣ (πριν την ανάρτηση), εφόσον δεν μετέχει της επιτροπής.

Τα καθήκοντα του διαχειριστή αφορούν και τον αρχιδιαχειριστή.

Ε) Μέλη-συνεργάτες ιστοσελίδας

1. Είναι προσωπικά υπεύθυνα για την αποκλειστική χρήση του κωδικού που τους δόθηκε (λογαριασμός-account) από το ΔΣ, για να μπορούν να αναρτούν δικά τους άρθρα στην ιστοσελίδα. Είναι αυτονόητο πως για να αναρτήσουν ένα άρθρο τους πρέπει να έχουν σχετική απόφαση της διαχειριστικής επιτροπής ή του ΔΣ, για το συγκεκριμένο άρθρο.  Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παραχωρήσουν το δικαίωμά τους  αυτό σε τρίτους, είτε συνειδητά είτε λόγω αμελείας προστασίας του κωδικού (username  και  password ). Στην περίπτωση αυτή το μέλος και όχι ο παράνομος χρήστης, με απόφαση του ΔΣ, μπορεί να αποκλειστεί.

2. Υποχρεούνται γενικά να τηρούν τη νομοθεσία και ειδικότερα τους νόμους  για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  και πνευματικής ιδιοκτησίας, σε κάθε περίπτωση. Η δημοσίευση και διάθεση υλικού που παραβιάζει τους νόμους απαγορεύεται ρητά. Οι ευθύνες της παράνομης ανάρτησης άρθρων (χωρίς δηλαδή την έγκριση της επιτροπής ή του ΔΣ) βαρύνουν αποκλειστικά το μέλος-συνεργάτη που τα ανάρτησε.

3. Οι αναρτήσεις τους πρέπει να γίνονται στην κατάλληλη ενότητα και κατηγορία θεμάτων, σύμφωνα με τα όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω. Σε περίπτωση παράβασης αυτών των κανόνων το ΔΣ αποσύρει το επίμαχο άρθρο και σε υποτροπιασμό του μέλους-συνεργάτη αποφασίζει να του αφαιρεθεί η ιδιότητα.

 

Άρθρο 4ο: Βλάβη ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα πρέπει να παρακολουθείται σε καθημερινή σχεδόν βάση, για την επαλήθευση της καλής λειτουργία της. Για να μην υπάρξει πρόβλημα παρανόησης ή κακής συνεννόησης μεταξύ των μελών, αυτοί θα πρέπει να συνεργάζονται για να συμφωνούν σε  κάποιο πρόγραμμα περιοδικής εναλλαγής παρακολούθησης. Αν κάποιο μέλος διαπιστώσει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, ενημερώνει και τα υπόλοιπα μέλη προκειμένου να συνεργαστούν και να κάνουν τις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να επιλυθεί το ταχύτερο δυνατόν το πρόβλημα, σε συνεργασία με την εταιρεία που παρέχει φιλοξενία (hosting)  του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας στο server τους και ενδεχομένως με πατριώτες (εκτός της επιτροπής και του ΔΣ), που διαθέτουν σχετική τεχνογνωσία και προσφέρονται να βοηθήσουν εθελοντικά. Όταν έχει διαπιστωθεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα και μέχρις ότου τακτοποιηθεί, δεν βάζουμε νέα άρθρα, ούτε τροποποιούμε υφιστάμενα. Εξαίρεση από την εφαρμογή αυτού του κανόνα μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο αν πρόκειται για άρθρα που αφορούν σοβαρά και έκτακτα γεγονότα όπως π.χ θάνατος συμπατριώτη μας. Αν το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, Οι υπερδιαχειριστές θέτουν προσωρινά εκτός λειτουργίας την ιστοσελίδα, μέχρις ότου τακτοποιηθεί το πρόβλημα, ώστε να μη δημιουργούνται δυσμενή σχόλια από της πλευράς των επισκεπτών. Είναι αυτονόητο πως πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε το site να βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία, χωρίς προβλήματα. 

 

Άρθρο 5ο: Παρακολούθηση μηνυμάτων  (e-mailς)

Τα μέλη της επιτροπής οφείλουν να παρακολουθούν (εκ περιτροπής) σε καθημερινή βάση ή κάθε δεύτερη μέρα, τα Emails του Συνδέσμου και της Ιστοσελίδας. Μπορεί να υπάρχουν εκεί κάποια σπουδαία και σοβαρά μηνύματα. Αν χρειάζεται να δοθεί άμεσα απάντηση, θα πρέπει να γίνεται η σχετική συνεννόηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής.  Το απαντητικό Email θα πρέπει να εγκρίνεται από όλα  τα μέλη της «Επιτροπής Διαχείρισης»  Σε περιπτώσεις διαφωνίας και πάλι αυτό το θέμα θα πρέπει να τίθεται υπόψη του Δ.Σ για να λάβει σχετική απόφαση.  Σαν υπογραφή θα πρέπει να τίθεται «Οι Διαχειριστές της ιστοσελίδας» ή το ΔΣ, αν το κείμενο αναφέρεται στο ΔΣ. Αν τ ο θέμα είναι σοβαρό θα έρχεται στο ΔΣ. Ένα καλό επίπεδο λειτουργίας της ιστοσελίδας, δεν δικαιολογεί καθυστέρηση μεγαλύτερη του 3ημέρου. Επίσης, τα μέλη της επιτροπής καλό είναι να παρακολουθούν σε καθημερινή βάση (εάν είναι δυνατόν) τα προσωπικά τους Emails, μήπως υπάρχουν εκεί και θέματα που αφορούν στην ιστοσελίδα. Την απάντηση θα κάνει εκ περιτροπής ανα τρίμηνο ένας εκ των αρχιδιαχειριστών.

 

Άρθρο 6ο: Παρακολούθηση στατιστικών και τεχνολογίας

Τα μέλη της επιτροπής οφείλουν να παρακολουθούν τα στατιστικά στοιχεία των επισκεπτών της Ιστοσελίδας (Site  Management), μέσω των ειδικών προς το σκοπό αυτό προγραμμάτων (Google Analytics ή κάποιων άλλων), προκειμένου να ενημερώνονται για τη συμπεριφορά των επισκεπτών και να εισηγούνται στο ΔΣ τη λήψη σχετικών αποφάσεων,   προκειμένου να εξυπηρετηθεί καλύτερα ο σκοπός για τον οποίο κατασκευάστηκε η Ιστοσελίδα. Είναι χρήσιμο να παρακολουθούν τα μέλη τις  τεχνολογικές εξελίξεις, τόσο για τις νεότερες εκδόσεις της πλατφόρμας Joomla (διορθώνουν προβλήματα και βελτιώνουν την ασφάλεια της ιστοσελίδας), όσο και για τις νεότερες εκδόσεις των extensions (προγραμμάτων επέκτασης). Έτσι με τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ η ιστοσελίδα δεν θα υστερεί τεχνολογικά, αφού οι εξελίξεις πλέον στο χώρο του διαδικτύου είναι  ραγδαίες.

 

Άρθρο 7ο: Γενικά θέματα.

Όσοι αναρτούν άρθρα στην ιστοσελίδα, χρήσιμο είναι να γνωρίζουν ακόμη ότι:

1. Καλό είναι να αποφεύγουν να υποδεικνύουν στους επισκέπτες να επισκεφτούν άλλα άρθρα και siteς, εκτός αν θεωρούν πως αυτό είναι ωφέλιμο τόσο για τον επισκέπτη, όσο και για την ιστοσελίδα.

Έτσι δεν θα ανατραπεί η όλη λογική και φιλοσοφία που έχει το menu, το οποίο είναι ορατό πάντοτε και σε κάθε περίπτωση. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη αξία πάντως είναι η σωστά οργανωμένη ύλη σε Ενότητες και Κατηγορίες και ο κατάλληλος τίτλος στα άρθρα, ώστε να δείχνουν το περιεχόμενο, χωρίς να χρειάζεται σε κάποιον να τα ανοίξει για να καταλάβει σε τι αναφέρονται.

2. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας, που συνήθως δεν μπαίνουν για πρώτη φορά στο διαδίκτυο, μέσω του menu (το οποίο είναι ειδικά μελετημένο για να είναι εύχρηστο και λειτουργικό) και των άλλων τρόπων παρουσίασης (π.χ Νέο Υλικό) καθοδηγούνται αρκετά καλά και επομένως τα links, για παραπομπή σε άλλα άρθρα και sites, θα πρέπει να μην χρησιμοποιούνται συχνά.

3. Δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται και να εμφανίζονται μέσα στο ίδιο άρθρο ειδήσεις ή άλλο υλικό που θα πρέπει να γράφονται σε ξεχωριστά άρθρα.

4. Μικρές ιστορίες από το χωριό εφόσον καταγραφούν από πολλούς, θα είναι ένα χρήσιμο υλικό σε μεταγενέστερους πατριώτες να τις επεξεργασθούν ως είδος «συνιστωσών», για την ολοκληρωμένη αποτύπωση της ζωής, των ηθών και εθίμων μιας περασμένης χρονικής περιόδου.

5. Σκόπιμο είναι να καταβληθεί προσπάθεια ώστε το μεγαλύτερο ποσοστό του έργου  των Σερβαίων Λογοτεχνών και Συγγραφέων να ψηφιοποιηθεί και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (ίσως να μην γίνουν επανεκδόσεις των βιβλίων τους). Το έργο αυτό αποτελεί την πεμπτουσία της ιστορίας και της ζωής του χωριού και των πατριωτών και πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα.

6. Σκόπιμο ακόμη είναι, στην ενότητα «Λογοτεχνική σελίδα», να καταχωρούνται επιλεγμένα κείμενα μεγάλων Ελλήνων Λογοτεχνών (Ρίτσου, Βάρναλη, Ελύτη και άλλων), για να προσπαθήσουμε  μέσω της ιστοσελίδας να εξυψώσουμε  το ηθικό και πνευματικό επίπεδο των συμπατριωτών μας και των άλλων επισκεπτών, σύμφωνα με τους επιδιωκόμενους σκοπούς του Συνδέσμου, όπως αναφέρονται μέσα στο ισχύον Καταστατικό.

7. Είναι αυτονόητο πως όλοι οι πατριώτες έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν άρθρα για την ιστοσελίδα, αρκεί το περιεχόμενό τους να συνάδει με όσα ήδη έχουν αναφερθεί.

 

Άρθρο 8ο: Τοποθέτηση φωτογραφιών στα άρθρα.

Καλό είναι όταν βάζουμε φωτογραφίες στα άρθρα, να έχουμε υπόψη μας  ακόμη και τα εξής.

*Μέσα στα άρθρα τοποθετούμε φωτογραφίες που έχουν σχέση με το περιεχόμενο του άρθρου. Αν χρειαστεί να βάλουμε κάποια  άλλη π.χ συμβολική, θα πρέπει το νόημά της να συνάγεται εύκολα και να μην συνεπάγεται διαφορετικές ερμηνείες ή παρανοήσεις, από την πλευρά  των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Οι φωτογραφίες που βάζουμε στα άρθρα πρέπει να είναι διαχρονικές, δηλαδή να μην χρειάζεται να τις αλλάζουμε. Αν βρεθεί κάποια καλύτερη φωτογραφία σχετική πάντα με το θέμα του άρθρου, τότε θα πρέπει να αντικαταστήσουμε την πρώτη με τη δεύτερη, για να έχουμε καλύτερη ποιότητα στην εμφάνιση της ιστοσελίδας.

*Σωστό είναι να μην βάζουμε φωτογραφίες προσώπων στα άρθρα που αναφέρονται σε ιστορικά και πολιτιστικά θέματα, έστω και αν στο φόντο δείχνουν κάποια εκκλησία ή κάποια άλλη εικόνα που θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει την άποψη ότι δεν δείχνει μόνο πρόσωπα αλλά και άλλα πράγματα, που έχουν σχέση με το περιεχόμενο του άρθρου. Εξαίρεση από αυτό είναι οι περιπτώσεις που πρόκειται για παλιές και σπάνιες φωτογραφίες και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι καθόλου εύκολη η ανεύρεση κάποιας άλλης σχετικής φωτογραφίας.

*Οι φωτογραφίες που δείχνουν πρόσωπα  έχουν θέση κυρίως σε άρθρα με διάφορες εκδηλώσεις του Συνδέσμου (Βραβεύσεις, Γενικές Συνελεύσεις πανηγύρια κλπ), με νέα ή στιγμιότυπα από τη ζωή στο χωριό (Φωτορεπορτάζ) κλπ. Φωτογραφίες που δείχνουν προέδρους και μέλη του Δ.Σ θα πρέπει να μπαίνουν μέσα στα  σχετικά με τη δραστηριότητα του Συνδέσμου άρθρα.

*Για άτομα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύνδεσμο (δωρητές/χορηγούς) και στους πατριώτες, είναι προτιμότερο να γραφεί ένα άρθρο σχετικά με την προσφορά τους και να μπουν εκεί και οι φωτογραφίες τους. Κάτι ανάλογο μπορεί να γίνει και για τους αρθρογράφους της εφημερίδας ή της ιστοσελίδας.

 

Άρθρο 9ο: Κανόνες τεχνικής φύσης

1.Επιτρέπεται μόνο ένας κωδικός εισόδου στην ιστοσελίδα, ανά άτομο.
2. Όλοι όσοι έχουν κωδικούς πρέπει να έχουν δηλωμένο ένα έγκυρο e-mail, ώστε να μπορεί να γίνει επικοινωνία μαζί τους, από τους υπεύθυνους. Επιπλέον πληροφορίες, αν και προαιρετικές, διευκολύνουν την επικοινωνία.
3. Η γλώσσα του site είναι η ελληνική. Οι δημοσιεύσεις πρέπει να γίνονται με ελληνικά γράμματα. Είναι αποδεκτή η χρήση της Αγγλικής, από χρήστες που αδυνατούν ή δυσκολεύονται με την Ελληνική.
4. Τα μηνύματα που χρησιμοποιούν αποκλειστικά κεφαλαία δεν είναι επιθυμητά καθώς στη γλώσσα του διαδικτύου αυτό είναι "αγενές" και κουραστικό.
5. Η χρήση των εικονιδίων (emoticons), των χρωμάτων και των μεγάλων γραμμάτων καλό είναι να γίνεται με μέτρο, ώστε να μην κουράζεται ο αναγνώστης.

 

Άρθρο 10ο: Λογισμικό υποστήριξης της ιστοσελίδας servou.gr

 

1. Λογισμικό JOOMLA.

Είναι  ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. Το Joomla! είναι η εφαρμογή που χρειαζόμαστε για να δημιουργήσουμε στο διαδίκτυο μια προσωπική ιστοσελίδα, αλλά και έναν ολόκληρο εταιρικό δικτυακό τόπο. Είναι προσαρμόσιμο σε περιβάλλοντα επιχειρηματικής κλίμακας, όπως τα intranets μεγάλων επιχειρήσεων ή οργανισμών. Οι δυνατότητες επέκτασής του είναι πρακτικά απεριόριστες. Γεμάτο δυνατότητες αλλά και ταυτόχρονα εξαιρετικά ευέλικτο και φιλικό το Joomla! είναι εφαρμογή ανοικτού κώδικα. Η χρήση του Joomla είναι απολύτως δωρεάν. Είμαστε ελεύθεροι να το χρησιμοποιήσουμε, να το τροποποιήσουμε και να διερευνήσουμε τις δυνατότητές του χωρίς να πρέπει να πληρώσουμε κάποια άδεια χρήσης σε κανέναν.  Εγκαθίσταται σε έναν κεντρικό υπολογιστή, τον web server. Ο χρήστης (εμείς δηλαδή), έχουμε πρόσβαση στο περιβάλλον διαχείρισης μέσω ενός browser, όπως είναι ο Internet Explorer ή ο Firefox. Από τη στιγμή που είμαστε εμείς ο διαχειριστής, μπορούμε να προσθέσουμε οποιοδήποτε κείμενο ή γραφικό και έτσι να δημιουργήσουμε και επεκτείνουμε  την ιστοσελίδα μας. Αν θέλουμε, μπορούμε να μάθουμε περισσότερα στον επίσημο ιστότοπο www.joomla.org (στα αγγλικά). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γνωρίζουμε τη χρήση ενός επεξεργαστή κειμένου. Σε γενικές γραμμές, εξαρτάται από το τι θέλουμε να κάνουμε με το Joomla! Θα υπάρξουν και περιπτώσεις που θα χρειαστούμε την υποστήριξη ενός επαγγελματία, όταν χρειαζόμαστε να αξιοποιήσουμε εξειδικευμένες και προηγμένες δυνατότητες του Joomla! (το τωρινό ΔΣ έχει αναθέσει υπηρεσίες φιλοξενίας (hosting)του περιεχομένου της ιστοσελίδας στην εταιρεία on screen, που έχει την έδρα της στην Αγία Παρασκευή Αττικής). Οι δυνατότητες χρήσης του Joomla! περιορίζονται μόνον ...από τη δημιουργικότητά μας. Ενσωματώνοντας διάφορα, διαθέσιμα δωρεάν, πρόσθετα εργαλεία/επεκτάσεις (extentions), διευρύνονται οι δυνατότητες και λειτουργίες του Joomla!, κάνοντάς το μια εφαρμογή αξιόπιστη για την ανάπτυξη σοβαρών  δικτυακών τόπων.

*Το Joomla χρησιμοποιεί μια ισχυρή templating engine που μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το  δικό μας,  εξατομικευμένο template.  Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε για την ιστοσελίδα μας ξεχωριστό template,  χωρίς να αγοράσουμε κάποιο από αυτά που πωλούνται, είτε να παραγγείλουμε την κατασκευή ενός σε έναν επαγγελματία. Από τη στιγμή που  δημιουργήσαμε το δικό μας template, δεν χρειάζονται παρά τρία κλικ, ώστε το περιεχόμενο του δικτυακού μας τόπου να προσαρμοστεί στη μορφή του. Για τροποποιήσεις ή δημιουργία templates, ή για επεξεργασία φωτογραφιών, χρειάζεται ειδικός text editor ή και ένας photo editor αντίστοιχα.

*Ποιες είναι οι δυνατότητες του Joomla: Μπορούμε να προσθέσουμε περιεχόμενο στην ιστοσελίδα μας από οποιονδήποτε υπολογιστή διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας το Joomla! μπορούμε να συνεργαστούμε με όσους μπορούν να συμβάλλουν στην επεξεργασία του περιεχομένου. Να δώσουμε τη δυνατότητα σε συνεργάτες μας να δημοσιεύσουν περιεχόμενο, στο πλαίσιο ασφαλώς των σκοπών που εξυπηρετεί η ιστοσελίδα μας. Είναι εύκολο. Μπορούν να το κάνουν από κάθε υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο. Δυνατότητα δημοσίευσης απεριόριστου αριθμού άρθρων, χωρίς να περιοριζόμαστε  από το Joomla! Χωρίς κανένα πρόβλημα, μπορούμε να κάνουμε αναζητήσεις περιεχομένου και να τις αρχειοθετούμε. Μπορούμε να προσθέτουμε, photo galleries, βιβλιοθήκες αρχείων, βιβλία επισκεπτών και φόρμες επικοινωνίας: λίγες από τις εκατοντάδες πρόσθετες εφαρμογές που κυκλοφορούν για το Joomla!

2. Λογισμικό   C-PANEL

Για το χειρισμό αρχείων, συστήματος ασφαλείας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στατιστικά, βάσεις δεδομένων, domainς, κλπ δυνατότητες για interfaces  χρησιμοποιούμε το λογισμικό C-PANEL. Περισσότερες πληροφορίες στο site http://www.cpanel.net/ .Το site  που παρέχει τις επεκτάσεις (extensions) του Joomla. είναι το  Site  http://extensions.joomla.org/

Σε περίπτωση τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων οι Διαχειριστές μπορούν  να επικοινωνήσουν με  πολλά και διάφορα Forum υποστήριξης της πλατφόρμας Joomla. Για να μπορέσουν να τα βρουν και να πάρουν την βοήθεια που χρειάζονται για την αντιμετώπιση προβλημάτων της ιστοσελίδας, θα πρέπει να κάνουν χρήση των μηχανών αναζήτησης, όπως της Google.

 

Άρθρο 11ο

Ο παρών Κανονισμός λειτουργίας της ιστοσελίδας αποτελείται από 11 άρθρα. Δύναται να τροποποιείται με απόφαση του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της ΓΣ του Συνδέσμου.

Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. του Συνδέσμου (συγκλήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2012) το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού τροποποιείται ως εξής:

Το Δ.Σ έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις για να καλύψει μη προβλεπόμενα από τον παρόντα Κανονισμό θέματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας και επιπροσθέτως εξουσιοδοτείται να λαμβάνει αποφάσεις για τροποποιήσεις και αναμορφώσεις και διατάξεων του παρόντος Κανονισμού στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες διαπιστώνεται ασυμβατότητα με τις οδηγίες χρήσεως και τους κανόνες διαχείρισης της ιστοσελίδας, όπως ορίζονται και συνιστώνται από τους κατασκευαστές των προγραμμάτων που χρησιμοποιούμε (δηλαδή την πλατφόρμα Joomla), προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα, η ποιοτική αναβάθμιση και η ασφάλεια της ιστοσελίδας.


ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  1.12.2010

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (άρθρου 11) 19.02.2012

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.