7-1-2017. Το χωριό μας είδε άσπρη μέρα

SERVOY7-1-17-NL1

.

SERVOY7-1-17 NL

Φωτό Ν. Λιατσόπουλου

SERVOY7-1-17 NT

.

SERVOY7-1-17 NT2

Φωτό Ν. Τρουπή

SERVOY-7-1-16 MD

.

SERVOY-7-1-17 MD

Φωτό. Μαρίνας Διαμαντοπούλου

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.