Τυπώθηκε και αποστάλθηκε στους πατριώτες το 185ο φύλλο της εφημερίδας "Αρτοζήνος". 

Οι πατριώτες και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μπορούν ήδη να διαβάσουν την ηλεκτρονική του έκδοση.


Εικόνες από το χωριό